Lähiajal algavad koolitused

Olete oodatud Tartu Ülikooli täiendusõppesse. 

Kõikide lähiajal algavate täiendusõppekursustega saate tutvuda ülikooli kodulehel. Koolitussoovid ja küsimused on oodatud e-posti aadressil taiendusope@ut.ee.

 

MÄRTSIS ALGAVAD KOOLITUSED

24. märts

Tantsuline liikumine liikumisõpetuse ainekavas: hip-hopi põhisammud ja loovad liikumise ning tantsuülesanded 
Anu Sööt, Christopher Meier, tasuta, Viljandis 

31.märts

Eesti keele B2/C1 keeletaseme olulisemad grammatikakategooriad
Maarja Hein, 160 , Narvas
 

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

1. aprill           

Improvisatsiooni õpetamise meetodid muusikaõppes
Marko Mägi, Themuri Sulamanidze, 
120 €, Viljandis 

4. aprill       

Ülesannete kavandamine ja hindamine
Kaire Uiboleht, Katri Kütt, 
195 €, veebis 

13. aprill   

Tugiisiku roll erivajadustega laste kaasamisel õppetegevusse 
Nelly Randver, Marina Vecher, 480
 €, Narvas 

20. aprill

Terved ja turvalised suhted: noorte kohtinguvägivalla ennetamine
Merike Kull, Kai Part, tasuta, veebis

24. aprill

Õpilaste liikumisaktiivsust toetavad töövõtted klassiruumis ja õues
Kristiina Vaikmets, 60 €, Tartus

26. aprill

Üheskoos edukaks: Kuidas arendada õpilaste koostööoskusi koolis
Meeli Rannastu-Avalos, Leo Aleksander Siiman, tasuta, Tartus

SOTSIAAL- JA KÄITUMISTEADUSED

24. aprill 

Hääle kasutamine avalikel esinemistel
Meelis Sarv, 96
 €, Pärnus 

28. aprill

Motiveeriv intervjueerimine nõustajatele
Maret Sildala, Tõnu Jürjen, 945
 €, Tartus

MEDITSIIN JA SPORT

3. aprill

Arstid tervishoidu tagasi
Margus Lember, Tanel Laisaar jt, tasuta, Tartus 

18. aprill

Treeneri läbipõlemise ennetamine
Aave Hannus, 99 , Tartus 

20. aprill

C.E.E.A. kursus nr. 6. Anesteesia iseärasused erinevate kirurgialiikide ja patsientide korral
Joel Starkopf, 194 €, Tartus

21. aprill       

Treenerite üldainete koolitus: treener, EKR tase 5 (varasem III tase)
Priit Kaasik, Vahur Ööpik, 450 €, Tartus

Vaata kõiki kliinilise meditsiini instituudis algavaid koolitusi: https://kliinilinemeditsiin.ut.ee/et/taiendusope/koolituskalender-2023

LOODUS- JA TÄPPISTEADUSED

6. aprill   

ROS - Robot Operating System. Vabavaraline robotite arendamisel kasutatav kaasaegne töökeskkond
Karl Kruusamäe, Veiko Vunder, tasuta, põimõpe 

21. aprill     

Plokiahela tehnoloogia
Raimundas Matulevicius, Mubashar Iqbal, tasuta, veebis

MUUSIKA, KUNST JA KÄSITÖÖ

15. aprill   

Noore muusiku kool
30 €, Viljandis 

25. aprill     

Noore meistri kool
Peep Tobreluts, Indrek Merimaa jt, 35 €, Viljandis 

25. aprill

Tantsukunsti kõrghariduse eelõppe kursus
Kai Valtna, Anu Sööt jt, tasuta, Viljandis

VABA JUURDEPÄÄSUGA E-KURSUSED EHK MOOC-ID

24. aprill

Võistlevad arusaamad regionalismist (inglise keeles)
Maili Vilson, Kristel Vits jt, veebis 

 

#täiendusõpe
Täiendusõpe
#kestlikkus #täiendusõpe #ühiskonnale
mets

Kevadsemestril alustab jätkusuutlikkust arendav kursus