Skip to main content

Lähiajal algavad koolitused

Allpool leiate valiku veebruaris algavatest koolitustest. Kursusele registreerumiseks vajutage täiendusõppekursuse lingile.

MIKROKRAADIPROGRAMM
1. veebruar Teenuste disain, Gerda Mihhailova, Krista Jaakson jt, 598 tundi, 1380 €, Pärnu

MAJANDUS JA TEENINDUS
Majandusarvestuse ja -õiguse; kinnisvaraturu; projektitöö ja riigihanke; rahanduse, panganduse ja kindlustuse kaugkoolitusprogrammid algavad 3. veebruaril. Registreerumine kuni 24. jaanuarini.
Ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud on oodatud 1. veebruaril toimuvale majandusakadeemia veebiloengule „Müksamine: mis see on ja kuidas seda ettevõttes rakendada“.
7. veebruar
Äriplaan ja eneseväljendus, Ilona Kandelin, Viive Einfeldt, 364 tundi, 840 €, Pärnu
9. veebruar Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud, Tõnu Toompark, 6 tundi, 138 €, e-kursus
9. veebruar Teeninduskultuuri sibula kasvatamine, Heli Tooman, 2 tundi, 20 €, veebikoolitus
10. veebruar Investeerimine börsil algajatele – millest alustada?, Priit Sander, Mark Kantšukov, 6 tundi, 180 €, e-kursus
15. veebruar Mida tuleb juhil teada, mida teha ja millest hoiduda ettevõttes finantsarvestuse korraldamisel, Piret Linnasmägi, 4 tundi, 72 €, veebikoolitus
23. veebruar Külalislahkusest Piibli aegadest tänapäevani, Heli Tooman, 2 tundi, 20 €, veebikoolitus

PSÜHHOLOOGIA JA ENESEREGULATSIOON
7. veebruar Psühholoogilisi põhivajadusi toetav vanemlus laste vabaaja liikumise suurendamiseks, Andre Koka, Pille-Riin Meerits jt, 26 tundi, tasuta, e-kursus
8. veebruar Enesearengukursus coachingu meetoditele toetudes „Minu tore ja tulemuslik aasta 2022“, Kaupo Saue, 6 tundi, 150 €, e-kursus
14. veebruar Leinanõustamine ja tehnikad, Karmel Tall, 104 tundi, 160 €, e-kursus
23. veebruar Mis paneb meid tegutsema? Räägime motivatsioonist., Viire Täks, 4 tundi, 72 €, veebikoolitus

ÕIGUS
7. veebruar Õiguse alused mittejuristile, Margus Kurm, Lauri Mälksoo jt, 78 tundi, 85 €, e-kursus
7. veebruar Õigusteaduse magistriõppe eeldusainete programm, 1638 tundi, 1 EAP hind 89 €, Tallinn
9. veebruar Andmekaitseõiguse arengud – Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu Kohtu kohtupraktika, Maarja Pild, 4 tundi, 118,80 €, veebikoolitus
17. veebruar Tööõiguse väljakutsed koroonakriisis, Merle Erikson, 4 tundi, 118,80 €, veebikoolitus

KOMMUNIKATSIOON JA TURUNDUS
10. veebruar Suhtlemine keerulise isiksusega, Tõnu Lehtsaar, 6 tundi, 150 €, e-kursus
10. veebruar
Hääle kasutamine avalikel esinemistel, Meelis Sarv, 6 tundi, 60 €, Pärnu
17. veebruar Meedia- ja infopädevused kaasaegses infokorratuses, Maria Murumaa-Mengel, Maria Kristiina Prass jt, 10 tundi, 60 €, e-kursus

KEELEÕPE
14. veebruar Eesti keele häälduskursus, Sirje Rammo, Maarika Teral, 78 tundi, 144 €, e-kursus
21. veebruar Soome keel algajatele I, Margit Kuusk, 52 tundi, 114 €, e-kursus
21. veebruar Soome keel algajatele II, Margit Kuusk, 52 tundi, 114 €, e-kursus

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA
4. veebruar Kujutlustreening spordis ja muusikas: mida suudad näha, seda suudad teha, Aave Hannus, 12 tundi, 98 €, e-kursus

10. veebruar Õpetaja kui uurija: kuidas arvestada õpilaste keele- ja kultuuritausta? Kuidas rakendada kultuuri- ja keeletundlikku õpetamist?,
Laura Kirss, Sandra Järv, 56 tundi, tasuta, e-kursus
11. veebruar Loodusteadusliku pädevuse diagnoosimisele suunatud ülesannete koostamine ja kasutus hübriidõppes, Ülle Liiber, Miia Rannikmäe jt, 52 tundi, tasuta, Tartu
18. veebruar Õpetajate iseseisva õppimise toetamine eripedagoogiliste pädevuste omandamisel kaasava hariduse rakendamiseks, Maili Karindi, Merit Hallap jt, 52 tundi, 230 €, e-kursus
18. veebruar Mentorlus üliõpilaste praktika juhendamisel, Nelly Randver, 52 tundi, tasuta, Narva
19. veebruar Eesti keele didaktika klassiõpetajatele II, Ilona Võik, 7 tundi, 50 €, Tartu

19. veebruar Kehahoid ja lihashooldus spordis, Doris Vahtrik, 4 tundi, 50 €, Tartu

28. veebruar
Funktsionaalse lugemisoskuse kujundamine algklassides (vene keeles), Irina Logvina, 52 tundi, 300 €, e-kursus
Veebruaris algavad koolitused õppejõududele


MEDITSIIN
Kliinilise meditsiini instituudi täienduskursused arstidele veebruaris
7. veebruar
Farmakognoosia, Ain Raal, Urve Paaver jt, 312 tundi, 720 €, Tartu

KEEMIA
7. veebruar Vedelikkromatograafia ja massispektromeetria (inglise keeles), Ivo Leito, Koit Herodes jt, 156 tundi, 240 €, e-kursus

KOOLITUS ÕPILASTELE

7. veebruar Õiguse alused mittejuristile, Margus Kurm, Lauri Mälksoo jt, 78 tundi, tasuta, e-kursus

VABA JUURDEPÄÄSUGA E-KURSUSED (MOOCid)
1. veebruar Copernicuse andmetel põhinevad kaugseire praktilised juhtumiuuringud (inglise keeles), Liisi Jakobson, Krista Alikas jt, 26 tundi, tasuta, e-kursus
28. veebruar Muutused Euroopa Liidu–Venemaa suhetes ja nende mõju ELi idapartnerluse arengule (inglise keeles), Andrey Makarychev, Stefano Braghiroli jt, 26 tundi, tasuta, e-kursus


TASUTA KOOLITUSED ETTEVÕTETE TÖÖTAJATELE
Pakume ettevõtete töötajatele, sh FIE-dele 2022. aastal tasuta koolitusi ESF programmi „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Jaga
18.01.2022
#täiendusõpe
moocid, vaba juurdepääsuga kursused

MOOCs

Jaga
11.01.2022
#õppimine #rahvusvaheline #täiendusõpe #teadus
Erasmus üleilmne
Jaga
22.12.2021