Skip to main content

Mid-American Universities International (MAUI võrgustik)

Üliõpilasvahetus MAUI (Mid-American Universities International) võrgustikku kuuluvate ülikoolidega toimub Utrechti koostöövõrgustiku raames. 

MAUI võrgustikku kuulub 18 USA ülikooli peamiselt kesklääne osariikidest: Baylor University, Columbia College Chicago, Kansas State University, Missouri University of Science and Technology, Oklahoma State University, Southern Illinois University Carbondale, Texas State University, Texas Tech University, University of Kansas, University of Missouri- Kansas City, University of Missouri St. Louis, University of Nebraska - Lincoln, University of Nebraska - Kearney, University of Nebraska  at Omaha, University of Oklahoma, University of Tulsa, West Virginia University, Wichita State University.

Täpsem info: MAUI network.

Stipendium

Vahetusüliõpilastele on välisülikoolis tagatud tasuta õpe. Kulutused majutusele, toidule, reisile, viisale ning õppematerjalidele tuleb üliõpilasel endal kanda. 

Kandideerimine

Läbi TÜ Rahvusvahelise õpirände keskuse. Programmile saavad kandideerida kõikide erialade rakenduskõrgharidus-, bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Ülikoolide valimisel tuleb jälgida, millistele erialadele antud ülikoolis kandideerida saab - mõned ülikoolid kõikidele erialadele vahetusüliõpilasi vastu ei võta (kõige sagedamini on piirangud arsti- ja õigusteaduses).

Konkurss toimub kord aastas (jaanuaris) ning avaldusi saab esitada järgmiseks õppeaastaks. Kandideerida saab nii üheks kui kaheks semestriks (sügis- ja/või kevadsemestriks). Kandideerimisel tuleb esitada pingerida kolmest eelistatud ülikoolist ning väljavalitud üliõpilased paigutatakse Utrechti võrgustiku vastava komisjoni poolt ühte soovitud ülikooli.

TÜ konkurssläbi SoleMOVE kandideerimissüsteemi.

NB! Kandideerides MAUI-võrgustiku kaudu, pole samal aastal paralleelselt võimalik AEN-võrgustiku ja REARI-RJ võrgustiku kaudu kandideerida.

Esmase otsuse üliõpilaste valimisel teeb TÜ välismaal õppimise vahendamise komisjon ning väljavalitud üliõpilaste andmed edastab õpirände koordinaator MAUI komisjonile, kes paigutab üliõpilased välisülikoolidesse. Seejärel tuleb üliõpilasel saata kandideerimisdokumendid vastavasse välisülikooli, kus tehakse lõplik otsus vastuvõtmise kohta. Kuna kogu protsess on küllaltki aeganõudev, tuleb kandideerimisel arvestada, et lõplikud otsused võivad selguda alles aprillis-mais.

 

ESITA AVALDUS!

 

#õppimine #rahvusvaheline

Alanud on registreerimine Enlighti raames toimuvale ENLIVE´i projektile

Tartu Ülikool kutsub nii bakalaureuse- kui ka magistritudengeid osalema Bordeaux’ Ülikooli virtuaalses kultuurivahetuse projektis ENLIVE, mis toimub 28.

Jaga
27.01.2022
#õppimine

Keeletestid

Vahetusüliõpilaseks kandideerides tuleb tõendada selle võõrkeele piisavat oskust, milles toimub õppetöö väliskõrgkoolis.

Jaga
19.01.2022
#õppimine
Lähiõpe jätkub.

Kevadsemestril jätkub lähiõpe

Jaga
19.01.2022