Author:
Pixabay

MOOCid/MOOCs

Vaba juurdepääsuga e-kursus ehk MOOC (ingl Massive Open Online Course) on avatud registreerimisega täielikult veebipõhine täiendusõppekursus, millel kõik soovijad saavad tasuta osaleda. MOOC on üldjuhul mahus 1 EAP (26 tundi õppija tööd) ning kestab 4 nädalat.

The Massive Open Online Course (MOOC) is an entirely online continuing education course which is free and open to all. The MOOC is generally in the amount of 1 ECTS (26 hours of student work) and lasts for 4 weeks.

Registreerumine
MOOCil osalemiseks tuleb teil valida MOOCide nimekirjast endale huvipakkuv kursus. Enne registreerumist saate tutvuda MOOCi materjalidega (Vaata materjale). Registreerumine toimub isikukoodi, nime ja e-posti aadressi alusel lingi Registreerumine alt. Registreerudes tuleb sisestada ka oma postiaadress, kuhu saadetakse teile MOOCi läbimisel teie tunnistus juhul, kui väljastatakse paberil tunnistus.
 
Kursusele sisenemine
MOOC toimub täielikult veebipõhisena Moodle´i õpikeskkonnas ning auditoorseid kokkusaamisi ei ole. Hiljemalt MOOCi toimumise alguspäeval saadetakse teile e-postiga kursusele sisenemise juhis (s.h. Moodle'i õpikeskonna kasutamiseks vajalik kasutajatunnus ja parool).
 
MOOCi läbimine
Kursusel on olemas kogu MOOCiga seotud info – õppematerjalid, ülesannete kirjeldused, õpijuhis jm õppijale vajalik. Igal nädalal tuleb lugeda teatud õppematerjale, sooritada eneseteste, hindelisi teste või ülesandeid ning võimalus on foorumis arutleda ja probleemide korral küsimusi/abi küsida.
 
Tunnistuse saamine

MOOCi edukalt  lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli digitaalne tunnistus, mis saadetakse e-postiga registreerumisel toodud e-posti aadressil. Läbitud kursusi saab arvestada tasemeõppe õppekavade täitmisel õpiväljundite poolest sobiva ainekursuse olemasolul vastavas kõrgkoolis.

Registration
To participate in the MOOC, you must select a course of interest from the list of MOOCs. Before registering, you can read the MOOC materials (See Materials). Registration is based on the personal identification code, name and e-mail address under the Registration link. When registering, you must also enter your postal address, which will be sent to you when you pass the MOOC, if a paper certificate is issued.

Entering the course
MOOC takes place entirely online in the Moodle learning environment and there are no classroom meetings. An instruction to enter the course (including the username and password required to use the Moodle learning environment) will be send to you by email no later than the start date of the MOOC.

Passing the MOOC
The course has all the information related to MOOC - study materials, learning instructions, study guide, etc. necessary for the learner. Each week you need to read certain study materials, take self-tests, graded tests or assignments, and have the opportunity to discuss in the forum and ask questions or help if you have any problems.

Obtaining a certificate
Successful graduates of MOOC will be issued a digital certificate from the University of Tartu, which will be sent by e-mail to the e-mail address provided during registration. The completed courses can be taken into account when completing the degree curricula if there is a suitable course in the respective higher education institution in terms of learning outcomes.


Lähiajal toimuvad MOOCid inglise keeles / Future MOOCs in English
 

Image
MOOC picture

Introduction to Environmental Auditing
in the Public Sector

E-course quality mark 2019!
Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks
Course dates: 25.09.2023 - 22.10.2023

View the materialsInfo and registration

Image
ECO-MOOC

EU Eco-innovation policies
Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 6 weeks
Course dates: 15.05.2023 to 26.06.2023

Info and registration

Image
Common challenges

Common Challenges of Competing Regionalisms
E-course quality mark 2022!
Volume: 2 ECTS (52 hours)
Duration: 6 weeks
Course dates: 24.04.2023 to 04.06.2023

View the courseInfo and registration

Image
measurement

Estimation of Measurement Uncertainty
in Chemical Analysis

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 6 weeks
Course dates: 21.03.2023 - 04.05.2023

View the materialsInfo and registration

Image
Sincala

Informal Caregiving A to Z
Introduction video
Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks
Course dates: 06.03.2023 - 04.04.2023

View the materialsInfo and registration

Image
auditing infra

Auditing the Sustainability of Infrastructure
E-course quality mark 2019!
Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks
Course dates: 06.03.2023 - 02.04.2023

View the materialsInfo and registration

Image
Skytte MOOC

Impact of Changing EU-Russia Relations on the
Development of Eastern Partnership

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 5 weeks
Course dates: 06.03.2023 - 09.04.2023

Info and registration

Image
Äärmuslusest MOOC pisipilt

Radicalisation: Entering, Exiting, and
Preventing Extremism 

Volume: 3 ECTS (78 hours)
Duration: 10 weeks
Course dates:10.02.2023 - 20.04.2023

Info and registration

Image
waste management

Auditing Waste Management
E-course quality mark 2022!
Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks
Course dates: 23.01.2023 - 19.02.2023

View the materialsInfo and registration

Lähiajal toimuvad MOOCid eesti keeles/Future MOOCs in Estonian
 

Image
Sissevaade psühholoogiasse

Sissevaade psühholoogiasse
Maht: 1,5 EAP (39 tundi)
Kestus: 9 nädalat
Toimumisaeg: 20.03.2023 - 21.05.2023

Info ja registreerumine

Image
Karjääriplaani MOOCi pisipilt

Teadlikult tulevikku - minu karjääriplaan 
Maht: 1 EAP (26 tundi)
Kestus: 9 nädalat
Toimumisaeg: 13.02.2023 - 17.04.2023

Info ja registreerumine

Image
Äärmuslusest MOOC pisipilt

Äärmuslusest: sinna jõudmine, sellest eemaldumine
ja selle ennetamine 

Maht: 3 EAP (78 tundi)
Kestus: 10 nädalat
Toimumisaeg: 10.02.2023 - 20.04.2023

Info ja registreerumine

Image
ravimitest

Ravimitest maakeeli
E-kursuse kvaliteedimärk 2020!
Maht: 1 EAP (26 tundi)
Kestus: 6 nädalat
Toimumisaeg: 06.02.2023 - 27.03.2023

Vaata materjaleInfo ja registreerumine

Image
geenid

Geenid - müüdid ja tegelikkus
E-kursuse kvaliteedimärk 2018!
Maht: 2 EAP (52 tundi)
Kestus: 8 nädalat
Toimumisaeg: 23.01.2023 - 20.03.2023

Vaata kursustInfo ja registreerumine

Image
banner

Student as Digital Civic Engagers

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks
Course dates: 3.05.2022 to 31.05.2022

 
Image
Cyber Violence in Kids' Lives

Cyber Violence in Kids' Lives

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks
Course dates: 30.05.2022 to 27.06.2022

 
Image
Skytte MOOC

Impact of Changing EU-Russia Relations on the Development of Eastern Partnership

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 5 weeks
 

Image
validation

LC-MS Method Validation
E-course quality mark 2020!

View the materials

 

Image
MOOC picture

Introduction to environmental auditing in the public sector
E-course quality mark 2019!


 
Image
water issues

Auditing Water Issues
E-course quality mark 2019!

View the materials

 

Image
common

Common Challenges of Competing Regionalisms

View the course

 

Image
waste management

Auditing Waste Management

View the materials

 

 

Image
Understanding EU-Russia Relations: Foreign Policy Actors, Institutions and Policy-Making

Understanding EU-Russia Relations: Foreign Policy Actors, Institutions and Policy-Making
E-course quality mark 2020!

View the course

Image
Autonomous Women: Pressures from Liberalism and Feminism

Autonomous Women: Pressures from Liberalism and Feminism

View the course

 

Image
Security in the Baltic Sea Region

Security in the Baltic Sea Region

View the course

 

 

Image
EU-Russia Relations: Between the Vilnius and Riga Eastern Partnership Summits

EU-Russia Relations: Between the Vilnius and Riga Eastern Partnership Summits
E-course quality mark 2017!

View the materials

Image
remote sensing

Remote sensing practical case studies based on Copernicus data

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 6 weeks

 
Image
auditing infra

Auditing the sustainability of infrastructure

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 4 weeks

 
Image
measurement

Estimation of Measurement Uncertainty in Chemical Analysis

Volume: 1 ECTS (26 hours)
Duration: 6 weeks

Image
Diffusion and Impact of Internet Voting

Diffusion and Impact of Internet Voting
E-course quality mark 2017!

View the course

 
 
Image
Sissevaade psühholoogiasse

Sissevaade psühholoogiasse

Maht: 1,5 EAP (35 tundi)
Kestus: 9 nädalat
Toimumisaeg: 21.03.2022 - 22.05.2022

Image
religioon

Religioosne fundamentalism ja radikaalne poliitika

Maht: 1 EAP (26 tundi)
Kestus: 5 nädalat
Toimumisaeg: 02.05.2022 - 05.06.2022

Image
geenid

Geenid - müüdid ja tegelikkus
E-kursuse kvaliteedimärk 2018

Vaata kursust

 

Image
ravimitest

Ravimitest maakeeli
E-kursuse kvaliteedimärk 2020

Vaata materjale

 

Image
jupyter

Arvutuskeskkond Jupyter

Vaata materjale


 

Image
infopädevus

Infopädevus

Vaata materjale


 

Image
Eakate vägivallaohvrite tuvastamine ja toetamine

Eakate vägivallaohvrite tuvastamine ja toetamine

Vaata kursust


 

Image
Tehisintellekt

Tehisintellekti algkursus

Vaata materjale 

Image
Programmeerimisest maalähedaselt

Programmeerimisest maalähedaselt
Aasta e-kursus 2016!

Vaata materjale

 

Image
Elektroonikast puust ja punaseks

Elektroonikast puust ja punaseks
E-kursuse kvaliteedimärk 2018!

Vaata materjale

 

Image
Programmeerimise alused

Programmeerimise alused
E-kursuse kvaliteedimärk 2017!

Vaata materjale

 

Image
Programmeerimise alused II

Programmeerimise alused II

Vaata materjale

 

 
Image
Robot

Robootikast puust ja punaseks
E-kursuse kvaliteedimärk 2018!

Vaata materjale

 

Image
lapsed

Kuidas võõras kultuuris ellu jääda?
E-kursuse kvaliteedimärk 2018!

Vaata materjale

 

 
Image
õpikäsitus

Nüüdisaegne õpikäsitus
E-kursuse kvaliteedimärk 2018!

Vaata materjale

#täiendusõpe
Kandideerimine Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidesse on alanud

Kandideerimine Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidesse on alanud

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.