Mentorlusprogrammi kandideerimine menteele

Milline võiks olla mentori õpingute või karjäärialane taust? Palun too välja ka see, kui mentori eriala pole sinu jaoks oluline.
Kui me ei leia sulle sinu ootustele vastavat mentorit, siis kas *