Skip to main content

Eesti III taksonoomiapäeva konverents „Elurikkuse digiteenused“

Eesti III taksonoomiapäeva konverents „Elurikkuse digiteenused“  toimub 14. mail kell 11 Oecologicumis. Konverentsi saab jälgida ka otseülekandena ERR-i Novaatori portaalis. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja loodus- ja täppisteaduste valdkonna 220. aastapäeva sündmuste programmi kuuluva konverentsi peateema on teenused, mida pakuvad üleilmsed digitaristud, sh kirjastused. Ettekannetes keskendutakse liikide avaandmetele, nende kättesaadavusele, liigiinfo edastamise viisidele ja eri andmetüüpide sidususele.

„Rahvusvahelise konverentsi toimumine just Eestis on igati loogiline. Eesti teadlased on elurikkuse digiteenuste teoreetiliste aluste ja praktiliste teenuste loomisel väga kõrgel tasemel. Eesti on üks väheseid riike, kus on võimalik enamik liigiinfost saada ühest andmeportaalist – eElurikkuse kodulehelt. Eesti teadlaste juhtimisel on välja töötatud ainulaadne püsiidentifikaatoritel põhinev liigiinfo edastamise digitaalne platvorm, mida kasutavad üha laiemalt nii geenipangad kui ka andmeportaalid.“ – Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor professor Urmas Kõljalg

Konverentsil kõnelevad Joe Miller (üleilmse elurikkuse andmevõrgustiku GBIF direktor), Lyubomir Penev (teaduskirjanduse kirjastuse Pensoft Publishers tegevdirektor), Urmas Kõljalg (platvorm PlutoF), Henrik Nilsson (geenijärjestustel põhineva seeneliikide määramise üleilmse andmebaasi UNITE kogukond), Kessy Abarenkov (UNITE kogukond) ja teised.

Konverentsi kantakse üle ERR Novaatori portaalis. Tutvu konverentsi kavaga!