Skip to main content

Õppekorraldus täiendusõppes

Täiendusõppena saab Tartu Ülikoolis läbida täiendusõppeprogramme või üksikuid aineid tasemeõppekavadest (sh mikrokraadiprogramme). Ülikooli täiendusõppekursustel osalemine ei eelda eelnevat kõrgharidust, kui programmis ei ole ette nähtud teisiti.

Tartu Ülikoolis on täiendusõpet õigus korraldada kõigil akadeemilistel struktuuriüksustel oma valdkonna piires ja valdkondadevahelises koostöös ning haldus- ja tugistruktuuriüksustel vastavalt üksuse kirjeldustes toodud ülesannetele. Täiendusõppe sisu ja korralduse eest vastutab struktuuriüksuse juht. Lähtudes programmipõhise õppekorralduse põhimõtetest, on kõikides täiendusõpet korraldavates struktuuriüksustes määratud täiendusõppe programmijuhid ja koordinaatorid.

Täiendusõppe läbiviimisel lähtutakse ülikooli õppekorralduse üldistest nõuetest vastavalt õppekorralduseeskirjale, sh õppetöö mahu arvestamine, õpitulemuste hindamine jms. Täiendusõppe raames tehtud õppetöö kajastub õppeinfosüsteemi täiendusõppemoodulis.

Juhised täiendusõppeprogrammi loomiseks ja koolituste korraldamiseks on leitavad vikist ja siseveebis täiendusõppe juhendite alt.

Täiendusõppe valdkonda ülikoolis koordineerib õppeosakonna elukestva õppe keskus. Kui teil on huvitav koolitusteema ja soovite panustada ülikooli täiendusõppesse, pöörduge palun oma instituudi täiendusõppe programmijuhi või elukestva õppe keskuse poole.

#õpetamine
Riigieksamite täiendusõppekursuste õppeteo meeskond koos õpperekrektor Aune Valguga (keskel). Foto: Andres Tennus

Ülikool tunnustas õppekvaliteedi edendajaid ja kuulutas välja aasta õppeteod

Jaga
20.01.2022
#õpetamine
pexels-tima-miroshnichenko-6609411.jpg

Erivajadustega üliõpilaste toetamine

Jaga
20.12.2021
#õpetamine #täiendusõpe
Sülearvutiga õppimas

MOOCide loomise põhimõtted

Jaga
09.12.2021