Foto:
Andero Kalju

Käimas on registreerumine proviisori eriala täiendusõppekursusele Tartu Ülikoolis

Nüüd saab registreeruda Tartu Ülikooli täiendusõppekursusele „Stardikoolitus proviisoriõppesse“, mis toimub proviisoriõppe esimese kursuse sügissemestri mahus ja annab vajalikud algteadmised, et võimalusel jätkata õpinguid kevadsemestril.

Ühe semestri kestval kursusel omandavad õppurid 29 EAP ulatuses teadmised üld- ja anorgaanilises keemias, orgaanilises ja bioorgaanilises keemias, biofüüsikas ja anatoomias. Nad tunnevad erialaterminoloogiat ja farmaatsia ajalugu ning teavad, millised töö- ning arenguvõimalused on farmaatsiasektoris.

Õpe toimub koos esimese aasta proviisoritudengitega. Kursuse lõpetamiseks tuleb kõigis õppeainetes saavutada positiivne lõpptulemus, st läbida kontrolltööd, arvestused ja eksamid. Kõigil täienduskursuse edukalt lõpetanutel on võimalus kandideerida kevadsemestrist põhiõppe vabadele kohtadele.

Soovijad arvatakse kursusele õppijaks pingerea alusel, mis moodustub gümnaasiumi keemia hinde ning vestluse alusel. Vastu võetakse kuni 45 soovijat.

Kandideerimiseks tuleb end registreerida täiendusõppekursusele ning keskkooli/gümnaasiumi lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia PDF-formaadis saata farmaatsia instituudi sekretärile merle.tiidemaa@ut.ee hiljemalt 21. augustil.

Vestlused kandidaatidega toimuvad 23. ja 24. augustil. Kandidaate teavitatakse õppekoha saamisest e-kirja teel hiljemalt 25. augustil 2022.

Täiendusõppekursus on tasuta.

Täiendusõppekursusele saab registreerida siin. Proviisoriõppe kohta saab lähemalt lugeda Tartu Ülikooli kodulehel.

#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

30.06.2022
#õppimine
Rasmus Kagge

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

21.06.2022
#õppimine #sisseastumine
Ott Koobas

Ott Koobas: minu tee arvutiteaduse instituuti informaatikat õppima

21.06.2022