Autor:
Erakogu

Estonian Language Summer Courses

From July 31 to August 11, the University of Tartu organises Estonian summer courses, where daily language lessons are combined with engaging after-class cultural activities. 

The University of Tartu College of Foreign Languages and Cultures has been organising international Estonian summer courses since 1998. An average of 50-60 people from all over the world take part in the courses every year. This summer, the courses will take place from July 31 to August 11.

The course is open for everyone interested in learning Estonian. Former participants have included people with Estonian roots, entrepreneurs connected to Estonia through their work, or simply eager language enthusiasts. There is no age limit to joining and students usually make up about half of the participants, meaning there is truly a mix of different people.  

 

Registration will be open from 14 February 2023 to 1 June 2023

 

Find out more on the official webpage of the Estonian Language courses.

#täiendusõpe
Väärikate ülikool

Väärikate ülikooli 2022/2023. õppeaasta lõpuaktus

#koostöö #õpetamine #täiendusõpe #ühiskonnale

UT-UP-PRAKT: Tartu Ülikooli praktikasüsteemi arendamine ja tõhustamine

UT-UP-PRAKT loob võimalusi ja parendab TÜ praktika korraldust, et tõsta praktiliste oskuste taset lähtuvalt tööturu vajadustest ja ootustest ning samas toetab elukestva õppe strateegiat.
#täiendusõpe
Tartu Ülikooli peahoone

Tartu Ülikooli täiendusõppes osales möödunud aastal üle 45 000 huvilise