Skip to main content

Gravitatsiooniteooria konverents 2022

27. juunist 1. juulini korraldab Tartu Ülikooli füüsika instituut (TÜFI) rahvusvahelise konverentsi „Metric-Affine Frameworks for Gravity 2022“, mis toob kokku gravitatsiooniteoreetikud, kosmoloogid, osakestefüüsikud ja matemaatikud. Konverentsil arutatakse, milliseid lahendusi kaasaja alusfüüsika probleemidele võivad pakkuda aegruumi süvastruktuuri kirjeldamisel seni vähe kasutatud võimalused.

Ühe konverentsi korraldaja, TÜFI teoreetilise füüsika teaduri dr. Jorge G. Valcárceli sõnul pakub meetrilis-afiinne raamistik kaasaegset lähenemist gravitatsiooniteooriatele, mis püüab haarata mateeria põhiomadused nagu energia, impulss ja spinn ühtsesse geomeetrilisse kirjeldusse. Kuigi nende teooriate matemaatilisi aluseid hakkasid arendama Élie Cartan, Hermann Weyl ja Albert Einstein pea sajand tagasi, muutus kõnealuste mudelite süstemaatiline analüüs ja rakendused kosmoloogiliste ja astrofüüsikaliste nähtuste kirjeldamiseks praktiliselt võimalikuks alles suhteliselt hiljuti seoses arvutialgebra kasutuselevõtuga keeruliste rehkenduste läbiviimisel.

Sedatüüpi teooriate pere erinevate variantide seas on viimastel aastatel Tartu uurijate fookus ja tööpanus puudutanud eriti nn teleparalleelset gravitatsiooni. Ka käesoleval konverentsil umbes pooled ettekannetest käsitlevad just teleparalleelseid mudeleid. Nagu konverentsi korraldaja TÜFI teoreetilise füüsika teadur María José Guzmán selgitab, on teleparalleelne gravitatsioon huvitav, sest pakub Einsteini üldrelatiivsust ületavate teooriate uurimiseks avarat ja paljuski avastamata matemaatilist maastikku, kuivõrd kasutab kõveruse asemel hoopis väände mõistet aegruumi kirjeldamiseks. Seeläbi avanevad uued sihid Universumis vaadeldavate nähtuste seletamiseks, aga tuleb rinda pista ka uute probleemidega, mis ähvardavad teooria sisemist kooskõla rikkuda.

Praegune konverents kuulub Tartu rahvusvaheliste gravitatsioonikonverentside sarja, leides aset juba kuuendat aastat järjest, osundab teoreetilise füüsika kaasprofessor, TÜFI teoreetilise füüsika labori juhataja Laur Järv. Kui kaks viimast konverentsi tuli läbi viia praktiliselt vaid interneti teel, siis käesolev konverents toimub tõeliselt hübriidvormis. Vaatamata vaikselt jätkuvale Covid-19 pandeemiale ja potentsiaalselt ohtlikule julgeoleku olukorrale, tulevad konverentsi ligi 120 osavõtjast umbes pooled Tartusse kohale.

Huvilised, keda paeluvad kosmosega seotud suured küsimused, saavad oma uudishimu rahuldada konverentsi avalikul loengul teisipäeval, 28. juunil algusega kell 18.15 Tartu tähetornis. Professor Davi Rodrigues Espírito Santo ülikoolist Brasiiliast kõneleb inglise keeles teemal „Miks galaktikad pöörlevad?“. Loeng selgitab, miks on alust arvata, et eksisteerib tumeaine või kas äkki õnnestuks neid efekte seletada ka mingil muul alternatiivsel moel. 

Rohkem infot on konverentsi kodulehel.

Varasemad konverentsid:

#rahvusvaheline #teadus #ühiskonnale
Taiwan

Teadlaste loodud stsenaariumid aitavad suunata suhteid Aasiaga

Jaga
21.06.2022
#rahvusvaheline
Tartu Ülikooli üliõpilased

Sõida tasa üle keelesilla Eestisse

Jaga
14.06.2022
#rahvusvaheline #teadus
AGA_3690_Lumi_CSC_2109_smaller.jpg

Euroopa võimsaim superarvuti LUMI asub lahendama üleilmseid probleeme ja edendama rohepööret

Jaga
13.06.2022