Haridusteadlased arutavad teooria ja praktika vahelise lõhe ületamist õpetajahariduses

21. novembril toimub Tartu ülikooli peahoones rahvusvaheline konverents „Teooria kohtub praktikaga: olulised küsimused õpetajatöös”, mis tutvustab hariduspraktikale oluliste uuringute tulemusi ja tõstatab koolipraktikast tulenevaid uurimist vajavaid teemasid.

Teooria ja praktika on õpetajahariduse kaks võrdselt olulist alustala – kõrgekvaliteediline õpetajaharidus saab sündida vaid nende kahe sümbioosis ja dialoogis. Seitsmes paralleelsessioonis tutvustatakse viimastel aastatel Eestis ja mujal maailmas õpetajahariduse arendamise eesmärgil läbi viidud uurimusi: käsitletakse nii koolikiusamist, õpetajate professionaalset arengut kui ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat õpetamise ja õppimise kontekstis.

Väliskülalistest peavad konverentsil ettekande professor Cheryl Graig (USA), kes on tunnustatud õpetamise ja õpetajakoolituse õppekava valdkonna teadlane, sh 2010. aasta Ameerika haridusuuringute assotsiatsiooni (American Educational Research Association) õppekava osakonna elutööpreemia laureaat.

Professor Maria A. Flores Portugalist on rahvusvahelise õppimise ja õpetamise assotsiatsiooni käesoleva aasta eesistuja, teadlane ja õpetajakoolitaja, kelle teadustöö on keskendunud õpetaja identiteedi arengule. Loengul keskendub ta viisidele, kuidas teooria ja praktika lõhet õpetajakoolituse esmaõppes vähendada, ning põhjendab, miks on ühtne ning terviklik õpetajakoolituse õppekava ning pedagoogiline praktika õpetaja identiteedi arengule olulised.

„Õpetajakoolituse ja haridusteaduse programmi Eduko raames on õpetajakoolitust pakkuvad ülikoolid viimasel kuuel aastal Euroopa Liidu toetusel keskendunud haridusvaldkonna teadus- ja arendustööle ning koostööle õpetajahariduse osapoolte vahel. Sealhulgas on fookuses olnud just õpetajakoolituse korraldus ning õppekavade arendustöö selleks, et teooria ja praktika oleks õpetajakoolituse õpingutes sidustatud ning toetaksid parimal moel noore õpetaja arengut. „On hea meel, et Eduko programm saab konverentsiga väärika lõpu,“ märkis Tiina Anspal SA Archimedes Eduko büroost.

Konverentsiga märgitakse rahvusvahelise õppimise ja õpetamise assotsiatsiooni International Study Association on Teachers and Teaching (ISATT www.isatt.org) laienemist Eestisse.

Konverentsi korraldab SA Archimedes Eduko büroo koostöös Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooliga. Korralduskomisjoni kuuluvad Äli Leijen ja Krista Uibu Tartu ülikoolist, Katrin Poom-Valickis Tallinna ülikoolist ning Tiina Anspal SA Archimedest.

Tutvu konverentsi programmiga. Konverentsi plenaarettekandeid saab jälgida otseülekandes ja need on hiljem järelvaadatavad Tartu ülikooli televisioonis: www.uttv.ee.

Konverentsi toetab Euroopa Liit Euroopa sotsiaalfond õpetajakoolituse ja haridusteaduse programmi Eduko kaudu.

Lisainfo: Krista Uibu, Tartu ülikooli algõpetuse dotsent, tel: 737 6462, e-post: krista.uibu@ut.ee;
Tiina Anspal, SA Archimedes, Eduko programm, e-post: tiina.anspal@archimedes.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392