JÄRELVAADATAV: Priit Vahter räägib inauguratsiooniloengul ettevõtete tootlikkuse teguritest

22. oktoobril kell 16.15 peab rakendusliku majandusteaduse professor Priit Vahter ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Tootlikkuse tegurid: mis eristab edukaid ettevõtteid ülejäänutest?“. Ta räägib tootlikkuse ja innovatsiooni liidrite ning ülejäänud ettevõtete omadustest, mis aitavad või takistavad uut teadmust edukalt rakendada.

Hoolimata tehnoloogia kiirest arengust ja suurtest ootustest selle soodsa mõju suhtes on tootlikkuse pikaajaline kasv arenenud riikides aeglustunud. See järeldus ei kehti aga kõigi ettevõtete kohta ühtmoodi. Kiiresti kasvanud väheste tippettevõtete ehk innovatsiooniliidrite ja nende järel tulevate ettevõtete vahel on tootlikkuse lõhe tublisti suurenenud.

Loengus käsitleb Priit Vahter just neid asjaolusid, mille tõttu ei suuda mahajääjad tehnoloogilisi uuendusi tihti edukalt rakendada ega nende positiivset mõju saavutada. Samuti annab ta ülevaate uuematest suundumustest ettevõtete tootlikkuse empiirilises analüüsis, keskendudes peamistele teguritele, millega seletatakse viimasel 20 aastal kiiresti kasvanud erinevusi arenenud riikide tippettevõtete ja ülejäänud ettevõtete tootlikkuses. Seejuures tuleb juttu ka ettevõtete rahvusvahelistumise ja teadmussiirde rollist tootlikkuse kõrge taseme saavutamisel.

Priit Vahteri sõnul on ettevõtete tootlikkuse kasv pikaajalise majanduskasvu ja elatustaseme tõusu keskne allikas. „Viimase 30 aasta jooksul on majandusteadlased üha rohkem kasutanud ettevõtete tegevust üksikasjalikult kirjeldavaid andmebaase ja uurinud põhjuseid, miks esmapilgul üpris sarnaste tootmissisenditega ettevõtete tootlikkus väga palju erineb,“ selgitas Vahter.

Loengus otsitakse vastuseid küsimustele, miks ei vii ainuüksi tehnoloogiline innovatsioon tihti tootlikkuse kiire kasvuni ja miks võtab tehnoloogiliste uuenduste mõju avaldumine aega. Muu hulgas arutleb Vahter, kas ja kuidas avaldub ettevõtetes erisuguste tootlikkuse kasvu või innovatsiooni soodustavate tegurite koosmõju.

Priit Vahter on omandanud majandusteaduse erialal Tartu Ülikoolis bakalaureuse- ja magistrikraadi ning Suurbritannia Nottinghami Ülikoolis doktorikraadi. Pärast seda on ta töötanud teaduri ja vanemteadurina Tartu Ülikoolis ning teadurina Suurbritannias Birminghami Ülikoolis ja kaasprofessorina Suurbritannias Warwicki Ülikoolis. 

Teadustöös on ta uurinud peamiselt ettevõtete tegevustulemuste ja innovatsiooni tegureid ning ettevõtete rahvusvahelistumist. Viimasel paaril aastal on ta uurinud ka tööturuga seotud küsimusi, näiteks seda, kuidas ettevõtete rahvusvahelistumine ja muud ettevõtte tasandi tegurid mõjutavad meeste ja naiste palgalõhet. Ta on avaldanud üle 60 teadustöö, sealhulgas innovatsiooniuuringute valdkonna tippajakirjas Research Policy.

Inauguratsiooniloengust tehakse ka veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel. 

Lisateave: Priit Vahter, Tartu Ülikooli rakendusliku majandusteaduse professor, rahvusvahelise ettevõtluse ja innovatsiooni õppetooli juhataja, 737 6336, priit.vahter@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820