Skip to main content

Avatud konkursid ja kandideerimine

Üliõpilasvahetuses osalemiseks saad avalduse esitada siis, kui vastava programmi/koostööleppe raames kandideerimine on avatud. Konkursid eeloleva õppeaasta õpiränneteks välismaal toimuvad peaasjalikult jaanuarist maini. Üldjuhul vältab konkurss 3 kuni 6 nädalat, seejärel tehakse õpirände komisjoni või erialaüksuse poolt paari nädala jooksul otsus. Järelkonkursid vabaks jäänud kohtadele kevadsemestri õpirändeks viiakse läbi septembris/oktoobris.

Käimasolevate konkursside nimekirjast leiad info õpirände programmide kohta, kuhu on kandideerimine avatud ja konkursikuulutuse täpsema infoga. Küsimuste korral pöördu vastavas konkursikuulutuses/õpirände programmi infos toodud kontaktisiku poole või kirjuta studyabroad@ut.ee.

Õpirände võimalusi on palju, kandideeri julgelt!

Käimasolevad konkursid

Kõrgkool/programm

Kandideerimise tähaeg/Avalduste esitamise periood

Erasmus+ programm eelolev konkurss:

    

     1.09.-15.09.2022

 

 

                             

Konkurside kalender

Õpirände konkursid toimuvad igal aastal orienteeruvalt samal ajal. Siit kalendrist leiad info, millal konkreetse üliõpilasvahetusprogrammi või TÜ partnerülikooli kandideerimine üldjuhul avatud on.

 

Kuidas kandideerida?

Kindlasti tasub tähelepanu pöörata kandideerimisdokumentide ettevalmistusele: elektroonne avaldus SoleMOVE-is, motivatsioonikiri, keeletõend, õppetulemused, soovituskiri. Oleme omalt poolt pannud kokku info, mis aitavad sul lihtsamalt vormistada dokumente: 

Kuidas valmistada ette kandideerimisdokumente?

Õpirännet planeerides pea silmas ka COVID-19 levikuga seotud olukorda huvipakkuvas riigis, jälgides nii konkreetse välisülikooli/praktikabaasi poolt antavat informatsiooni. ​​​​ Arvesta, et ettenägematud olukorrad tingida ootamatuid lisakulutusi. 

Jälgi kindlasti reisisoovitusi ka välisministeeriumi portaalist:   Reisi targalt

#õppimine
Alanud on registeerumine proviisoriõppe täiendusõppeprogrammi

Käimas on registreerumine proviisori eriala täiendusõppekursusele Tartu Ülikoolis

Jaga
21.07.2022
#õppimine #õpetamine
Reet Aus (Tennus)

Professor Reet Ausi kursus loob paremat homset

Jaga
30.06.2022
#õppimine
Rasmus Kagge

Rasmus Kagge peab ajaloo õppimist puhtalt teraapiaks

Jaga
21.06.2022