Foto:
Selge sõnum

Keelenõunik kutsub osalema selge sõnumi võistlusel

Juba kaheksandat korda toimub Eesti Keele Instituudi juhtimisel selge sõnumi võistlus, millega innustatakse märkama ja tunnustama ettevõtteid ja organisatsioone, kes väärtustavad ilusat eesti keelt ning kelle ühiskondlikud sõnumid on selged ja arusaadavad.

Aastate jooksul on võistlusele esitatud 576 tööd. Esitajate hulgas on olnud paljud avaliku sektori asutused ja eraettevõtted, näiteks Tervise Arengu Instituut, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maksu- ja Tolliamet, Päästeamet, Riigikontroll, Politsei- ja Piirivalveamet ning Statistikaamet. Tartu Ülikool on pälvinud varasematel aastatel kaks tunnustust: 2017. aastal märgiti kategoorias „Parima selge sõnumiga tarbetekst koos tarbepildiga“ ära ülikooli e-kursus „Õiguse alused” ja 2016. aastal kategoorias „Parim selge sõnumiga tarbepilt“ ülikooli uuendatud raamatukogu plaan.

Võistlusele võib esitada kodulehti, käsiraamatuid, artikleid, saateid, plakateid ja muid infomaterjale, mille sõnumid on sisult ja vormilt selged ning mis lähtuvad kasutaja vajadustest. Ülikooli keelenõunik ja selge sõnumi võistluse žürii liige Helika Mäekivi innustas tähele panema enda ümber olevat tekstimaailma. „Tartu Ülikoolis kirjutatakse iga päev arvukalt tekste. Kui silma jääb mõni eriti ladusalt kirjutatud ja lihtsasti arusaadav aruanne, artikkel, veebileht, liugpilt või silt, tasub seda kindlasti avalikkusele eeskujuks tuua.“

Selge sõnumi auhinda antakse neljas kategoorias: tarbetekst, tarbepilt, tarbetekst koos tarbepildiga ja selge sõnumi edendaja. Võistlustöid oodatakse kuni 7. oktoobrini aadressil eki.ee/selgesõnum. Tulemused tehakse teatavaks ning selge sõnumi tunnusmärgised antakse üle 28. oktoobril toimuval tänuüritusel.

Loe selge sõnumi võistluse pressiteadet.

Image
#teadus #ühiskonnale
Helipult

Ühiskonnateaduste instituudis alustas uus taskuhääling "Dialoogia"

16.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Tartu Ülikooli doktoritööde sari

Mohammad Mehedi Hasan kaitseb doktoritööd „Characterization of follicular fluid derived extracellular vesicles and their contribution to periconception environment”

16.09.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööde virn

Helen Semilarski kaitseb doktoritööd „Improving students’ self-efficacy towards acquiring disciplinary and interdisciplinary core ideas and 21st century skills for promoting meaningful science learning“

15.09.2022