Klassikalised filoloogid loovad Euroopa intellektuaalajaloo digitaalset raamistikku

Tartu ülikooli klassikalise filoloogia osakonna uuslatinistid professor Kristi Viidingu juhtimisel osalevad järgmise nelja aasta jooksul koos 25 Euroopa riigi esindajaga varauusaegse epistolaarpärandi uurimisvõrgustiku töös, mille eesmärk on luua uus alus varauusaja intellektuaalajaloo uurimiseks.

Teadlased osalevad Euroopa Liidu rahastatavas COST-tegevuses (IS1310) „Res publica litteraria (1500-1800) taasühendamine: digitaalne raamistik Euroopa intellektuaalajaloo uurimiseks.“

„Oxfordi ülikooli juhitav projekt keskendub varauusaja kirjakultuuri ühe rikkalikuma, kuid samas killustatuima žanri - kirjade - hõlmavale kataloogimisele ja digitaliseerimisele kõigis Euroopa raamatukogudes ja arhiivides, digitaalsete standardite ühtlustamisele ja uuendamisele käsikirjalise ning publitseeritud epistolaarpärandi editeerimisel ning kolmandaks, andmekaeve vajaduste ja võimaluste kaardistamisele ning väljatöötamisele,“ rääkis klassikalise filoloogia professor Kristi Viiding projektist.

Projekt toob kokku raamatukogude ja arhiivide töötajad, IT-spetsialistid ning varauusaegset ladinakeelset kirjasõna uurivad filoloogid ja ideedeloolased. Projekt peaks looma kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt uue aluse varauusaja intellektuaalajaloo uurimiseks. „Tulemiks on kogu Euroopat hõlmav andmebaas varauusaegsetest ladinakeelsetest kirjadest ning võimalus ühendada andmeotsingu puhul ajalis-ruumilist või isikutest lähtuvat kriteeriumi kindlate teemade, nähtuste, märksõnade jms otsinguga,“ sõnas Viiding.

Lisaks kõigi relevantsete tekstinäidete kuvamisele peaks uus digitaalne keskkond esitama ka üldistatud kaardi uuritava idee, nähtuse, uskumuse, keelendi vms levikust Euroopa eri piirkondade epistolaarpärandis.

Professor Viiding osales võrgustiku töökohtumisel Prahas 6. ja 7. oktoobril. Rohkem infot võrgustiku töö kohta leiab võrgustiku kodulehelt.

Lisainfo:Kristi Viiding, TÜ klassikalise filoloogia osakonna professor, 52 75 561, kristi.viiding [ät] ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee