Foto:
Tartu Ülikool

Volli Kalmu mälestuskonverents „Kvaternaarigeoloogia - setted, keskkond ja inimene“

Volli mälestamiseks kogunetakse 10. veebruaril kell 9.00 Raadi kalmistu väravas (Kalmistu 22), et süüdata tema kalmul küünlad. Konverentsi avasõnad ütlevad Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja dekaan Leho Ainsaar, ettekandeid peavad Volli Kalmu õpilased, kaasteelised eri uurimisrühmadest, teaduskonnast ja rektoraadist. 

Kell 11.00 algab Oecologicumi õppehoone (J. Liivi 2) suures auditooriumis (ruum 127) konverents, kus peetakse ettekandeid Volli Kalmu kui hinnatud geoloogi mälestuseks.  

„Kui valida kolm sõna, millega Volli Kalmu rektori ja juhina iseloomustada, oleksid need põhjalik, otsusekindel ja nõudlik. Volli töötas alati kõik materjalid väga üksikasjalikult läbi, arutelud olid pikad ja kui oli vaja otsusele jõuda, siis ütles ta tihti: „See oli nüüd olukorra kirjeldus, aga mida me edasi teeme?“,“ kirjeldas Vollit rektorina Erik Puura, kes oli toona prorektor. „Ta soovis, et tema meeskond oleks alati võimalikult ühtne, seepärast tahtis ta pea kõik teemad omavahel läbi arutada,“ meenutas Puura.  

Rakendusgeoloogia professori Alar Rosentau sõnul oli Volli teadlasena eelkõige jäämees. „Ta uuris jäätumise käigus kujunenud setteid ja pinnavorme ning rakendas neid teadmisi jääaegade loodusolude ja paleokliima rekonstrueerimiseks nii Eestis kui ka väljaspool Eestit. Oma enimviidatud teadusartiklites keskendus ta Skandinaaviast meie aladele ulatunud mandrijäätumiste vanuse ning liustike pealetungide ja taandumiste väljaselgitamisele,“ ütles Rosentau. Ta lisas, et Volli aitas väga palju kaasa uue põlvkonna teadlaste väljaõpetamisse. „Volli lõi võimalusi uute teadussuundade ja erialadevahelise koostöö kujunemiseks. Selle töö käigus jõudis ta juhendada kaheksat kaitsmisele jõudnud doktoranti, kellest mitu esineb ka mälestuskonverentsil,“ lausus ta. 

Konverentsile saab registreeruda kuni 6. veebruarini

Konverentsi otseülekannet saab jälgida UTTV-s.

REGISTREERUMINE

Kõik on oodatud!

9.00-10.30 Volli Kalmu mälestamine Raadi kalmistul
10.30-11.00 Kogunemine ja hommikukohv Oecologicumis
11.00-11.20 Avasõnad
11.20-12.40 Ettekanded
  Kalle Kirsimäe, Tartu Ülikooli geoloogia osakond – „Mineraalid ja kivimid ...“
  Rein Vaikmäe, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut – „Skandinaavia jäätumise mõju põhjavee kujunemisele“
  Tiit Hang, Tartu Ülikooli geoloogia osakond – „Rändrahnud, kosmogeensed isotoobid ja liustiku taandumise aeg“
  Are Kont, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituut – „Eesti randade areng viimastel aastakümnetel“
12.40-14.00 Lõunapaus (omal käel)
14.00-15.20 Ettekanded
  Siim Veski, Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituut – „Holotseeni kliimamudelid“
  Alar Rosentau, Tartu Ülikooli geoloogia osakond – „Läänemeri ja kiviaeg“
  Triine Nirgi, Tartu Ülikooli geoloogia osakond – „Kuidas kiviaja asukad Pärnu lahel kalal käisid?“
  Aivar Kriiska, Tartu Ülikooli arheoloogia osakond – „Bullshit-bingo ja roosa müra – mõtisklusi geoarheoloogiast“
15.20-15.50 Kohvipaus
15.30-17.10 Ettekanded
  Bill Mahaney, York University (Toronto), professor emeritus –  „Quaternary scientist Volli Kalm“
  Peeter Somelar, Tartu Ülikooli geoloogia osakond – „Kuidas Hannibal oma elevantidega üle Alpide pääses?“
  Ene Jürjens, Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium – „Pleistotseeni stratigraafiast riigi maapõuepoliitikani“
  Erik Puura, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut – „Volli Kalm – kursusejuhendaja, rektor, sõber“
17.10-17.20 Kokkuvõte

17.20-20.00

Suupisted ja vaba olemine (Oecologicumi 6. korrusel). Esineb ansambel Eterniit.

 

#teadus
Konkursi "Teadus 3 minutiga" 15 parimat_autor Reti Kokk

Kertu Liis Krigul sai teaduste akadeemia kolme minuti loengute konkursi laureaadiks

#teadus
FinEstBeAMS kiirekanal_autor Rainer Pärna

Eesti teadlaste ja tehnoloogiaarendajate uurimisvõimalused Lundis MAX IV laboris

#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“