Autor:
Ander Iva

Mart Maasik suundub UniTartu Venturesile uut hoogu andma

Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuses (EIK) toimunud muudatused, mis tähistavad ettevõtlusvaldkonna arendamise esimese etapi lõppu, on edukalt tehtud. Nüüd liigutakse ümberkorraldustega edasi. Nende eestvedaja, ettevõtlusjuht Mart Maasik keskendub 1. detsembrist UniTartu Venturesi juhtimisele, et ülikooli ettevõtlusvaldkond järgmisele tasemele viia.

Lisaks senisele tööle ülikooli investeerimisettevõttes UniTartu Ventures juhtis Mart Maasik alates eelmise aasta sügisest ülikooli ettevõtlusteemade selgemat eesmärgistamist EIK-is. „Meil on paigas varasemast selgemad tööprotsessid, oleme uuendanud organisatsioonistruktuuri ja täiendatud tiimi uute liikmetega. Oleme saavutanud valmisoleku toetada ülikooli teadlasi süsteemselt ettevõttega alustamisel ja selle arendamisel,“ sõnas Maasik. Lisaks on koostöös grandikeskusega läbi mõeldud ning digitaliseerimisel teadus- ja arendustegevuse lepingute sõlmimise protsess ja kasutusele on võetud mugav veebikeskkond. 

Augustis alustanud rektoraadis vastutab ettevõtlusteemade eest arendusprorektor Tõnu Esko, kellest saab uue juhi valimiseni ettevõtlusjuhi kohusetäitja. Esko sõnul on Mart Maasik väga tõhusalt uuendanud ülikooli ettevõtlusvaldkonna tegevusmudelit ning ühendanud omavahel ülikooli ja UniTartu Venturesi eesmärgid. 

Maasik keskendub edaspidi UniTartu Venturesi juhtimisele ja jääb uusettevõtluse teemadel EIK-i nõustama. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse igapäevatööd juhib kuni uue ettevõtlusjuhi leidmiseni koostööprotsesside juht Dorel Tamm-Klaos. Esko sõnul otsitakse juhiks ettevõtluskogemusega inimest, kes asub tehtud muudatusi ellu viima ja tugevdama koostöösuhteid ülikooli partneritega. 

Mart Maasiku eestvedamisel uuendatud tegevusmudeli järgi on ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusel kolm ülesannet: aidata teadlastel jõuda ideest investeerimisküpsete ettevõteteni, tugevdada koostöös grandikeskusega teadus- ja arenduskoostööd innovaatiliste Eesti ettevõtetega ning toetada intellektuaalomandi kaitsmist ja arendamist.  

Tõnu Esko sõnul on ülikoolil selge suund ettevõtluse poole. „Teadlaseks olemine ei välista tegutsemist ettevõtluse vallas. Paljudes maailma ülikoolides on see pigem ootus, et teadlane tegeleb mingi hetk ka ettevõtlusega. Praegused muudatused on vaid algus. Tahame luua võimalused, et igal ettevõtluspotentsiaaliga teadusideel oleks võimalus laborist pärisellu jõuda,“ selgitas Esko ülikooli pikemat ambitsiooni. Lisaks on ülikolil plaanis laiendada UniTartu Venturesi tegevust, kuna huvi selle vastu on olnud suur. „Tartu Ülikooli tajutakse juba praegu teadusmahuka ettevõtluse arengu eestvedajana. Tehtud muudatused ja plaan edasiseks aitavad meil seda positsiooni veelgi enam kindlustada,“ sõnas Esko. 

GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst

Martu Ustav võtab laval auhinda vastu

Tartu Ülikooli hargettevõte Icosagen Cell Factory on Eesti aasta ettevõte 2023