Peeter Põllu päeval tunnustatakse üliõpilasteadust

26. oktoobril toimub viies Peeter Põllu päev, mida tähistatakse üliõpilasteadust populariseeriva konverentsi ning diskussioonirohkete töötubadega.

Tartu ülikooli haridusteaduste instituut tähistab õpetajakuud üliõpilasteaduskonverentsiga „Kunst ja haridus“. „Teema arutlemisel keskendume nii filosoofilisest, ajaloolisest kui ka kunstiteaduslikust küljest haridusele,“ räägib konverentsi üks korraldajatest Kristi Kõiv, lisades, et teiste huvitavate ettekannete hulgast tulevad konverentsil käsitlemisele näiteks teemad kunstiteraapiast kasvatuspsühholoogiani.

Päeva raames toimub plenaaristung, kus esinevad teemakohaste ettekannetega silmapaistvad teoreetikud ja praktikud Tartu ülikoolist, Tallinna ülikoolist, Tartu Kunstikoolist, Viljandi Vaba Waldorfkoolist ja Ajalooarhiivist. Lisaks ettekannetele tulevad töötubades diskuteerimisele üliõpilasteaduses aktuaalsed ja huvitavad teemad. „Traditsiooniliselt saab konverentsi käigus osaleda teoreetilis-praktilistes töötubades, kus on esindatud parimad selle aasta üliõpilaste uurimistööd,“ räägib Kõiv, lisades, et visuaalset silmailu pakub kunstinäitus Tartu Kunstikooli üliõpilaste töödest.

Üliõpilaste teaduskonverentsi traditsioon on alguse saanud juba viis aastat tagasi Peeter Põllu 130. sünniaastapäevale pühendatud konverentsist. Peeter Põllu päeval antakse välja stipendium, mille eesmärgiks on aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti ühiskonnas ning toetada Tartu ülikooli õpetajakoolituse üliõpilasi nende õppe- ja uurimistöös.

Peeter Põllu päev toimub reedel, 26. oktoobril algusega kell 10.00 Tartu ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridusteaduste instituudis, Salme 1a. Kõigile huvilistele on sissepääs tasuta. Täpsema konverentsiinfo ja registreerimise kohta loe lähemalt http://www.ht.ut.ee/1167546.

Lisainformatsioon: Kristi Kõiv, Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent, tel: +372 737 6476, e-post: kristi.koiv@ut.ee.

 

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392