Foto:
Andres Tennus

Professor Piret Ehin: demokraatia ei ole tänapäeva maailmas iseenesestmõistetav

Lugupeetud rektor, austatud linnapea, audoktorid ja värsked doktorid, armsad külalised, hea ülikoolipere! 

Olen väga tänulik võimaluse eest jagada teiega tänasel olulisel päeval mõningaid mõtteid demokraatia käekäigust ja rahvusülikooli rollist demokraatia toetamisel. 

Demokraatia on üks meie põhiväärtustest. See on poliitilise elu korraldamise printsiip, mis on kirjas Eesti Vabariigi põhiseaduses. Meie ajalugu arvestades ei ole demokraatia lahutatav vabaduse ja enesemääramise ideest ja ideaalist – saame olla vabad vaid siis, kui kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas, kui rahvas võtab kanda kohustused ja vastutuse, mis kõrgeima võimu kandmisega kaasnevad. Demokraatia on mehhanism, mille abil kujundame riigi ja rahvana oma olevikku ja tulevikku, aga demokraatia ka määratleb meid. See ütleb midagi väga olulist selle kohta, kes me oleme, kes on meie sõbrad ja liitlased maailmas, millisesse väärtuskogukonda ja kultuuriruumi me kuulume. 

Vaata akadeemilist loengut täismahus UTTV-st.

 

#teadus #ühiskonnale
Some of the most common basidiocarp morphotypes in Dacrymycetes.

Anton Savchenko kaitseb doktoritööd „Taxonomic studies in Dacrymycetes: Cerinomyces and allied taxa“

#teadus #ühiskonnale
Covid

Koroonaviirusega nakatumine on kuuga vähenenud enam kui kolmandiku võrra

#ühiskonnale
Võistkondlik 24 h Vikipeedia artiklivõistlus 2019. aasta sügisel Tartus. Võitjavõistkond.

Üliõpilased on oodatud osalema Vikipeedia artikli kirjutamise välkvõistlusel