Skip to main content

Rahvusmõtte auhind

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustatakse isikut, kes on oma loominguga silmapaistvalt edendanud eesti rahvuslikku ja Eesti riiklikku eneseteadvust. Rahvusmõtte auhind on asutatud 2004. aastal.

Rahvusmõtte auhinnaga tunnustamise ettepanekuid võivad teha ülikooli nõukogu ja senati liikmed, valdkondade, instituutide, kolledžite ja valdkonnaväliste asutuste nõukogud, teiste teadus- ja arendusasutuste nõukogud ning Eestis registreeritud juriidilised isikud.

Auhinna saaja otsustab senati moodustatud 11-liikmeline komisjon, millesse kuulub rektor komisjoni esimehena, eelnenud aastal auhinna saanud isik, neli liiget ülikoolist ja viis liiget väljastpoolt ülikooli. Komisjon moodustatakse kolmeks aastaks, auhinna saaja kuulub komisjoni koosseisu auhinna saamisele järgneval aastal.

Rahvusmõtte auhinna annab rektor üle rahvusülikooli aastapäeva aktusel 1. detsembril.

Rahvusmõtte auhind 2020

Lea Tormis

2020. aastal tunnustas Tartu Ülikool Rahvusmõtte auhinnaga teatriteadlast, -ajaloolast, -kriitikut ja õppejõudu Lea Tormist.

„Tänavuse valikuga teeb rahvusülikool iseennast suuremaks, me avardame taas kord rahvusmõtte mõttelaiust, selle mõiste tegelikku tähendusvälja,“ rääkis rektor Toomas Asser rahvusülikooli aastapäeva videotervituses. Rektori sõnul on Lea Tormise kandidatuuri ülesseadjad tabavalt öelnud, et tema lõim eesti teatris on väga ere: see on teatrist, loomingust, rahvuskultuurist mõtlemise kultuur.

Rahvusmõtte auhind 2019

Hando Runnel

2019. aastal tunnustas Tartu Ülikool Rahvusmõtte auhinnaga Hando Runnelit. Rektor Toomas Asseri sõnul oli auhinnakomisjoni valik üksmeelne. „Rahvusmõtte auhinna andmine Hando Runnelile on kõnekas kokkuvõte rahvusülikooli esimesest sajandist. Selle auhinnaga kinnitab rahvusülikool, et eesti rahvas ning tema keel, kultuur ja mõte on vabad. Hando Runnel on oma eeskuju ja erilise panusega aidanud meil meeles pidada, et rahva suuruse mõõdupuu on meie kõigi sisemine väärikus ja väärtused.“

2018
Kalle Kasemaa

2017
Fred Jüssi

2016
Andres Sööt

2015
Arvo Valton

2014
Toomas Paul

2013
Anu Raud

2012
Arvo Kruusement

2011
Vello Salo

2010
Mats Traat

2009
Ants Viires

2008
Ain Kaalep

2007
Kaljo Põllu

2006
Endel Lippmaa

2005
Veljo Tormis

2004
Ilmar Talve

#tunnustamine
Tartu Ülikooli üliõpilased Sander Ratso ja Juhan Saharov Foto Aron Urb

Üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia pälvisid Sander Ratso ja Juhan Saharov

Jaga
22.12.2021
#tunnustamine

Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“

Teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustab rektor töötajaid, kes on oma tööelu pühendanud Tartu Ülikooli arendamisele, s.t olnud üliõpilase, töötaja, arst-residendi, interni ja aspira

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Tartu Ülikooli aumärk

Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse suurepäraste töötulemuste või märkimisväärse panuse eest ülikooli tegevusse. Aumärk on asutatud 2003. aastal.

Jaga
14.11.2021