Rahvusülikooli 93. aastapäevaks ilmuvad põhiseaduse kommentaarid

Põhiseaduse kommentaaride kolmanda, täiendatud väljaande maht ületab juba tuhande lehekülje piiri. Eesti õigusteaduse mõjukaima teose esitlus toimub 4. detsembril Riigikogu teabekeskuses.

Eesti riigiõigusliku mõtte areng on olnud märkimisväärne. Kahekümne aastaga on õpitud põhiseadust tõlgendama eesmärkidest ja väärtustest lähtudes, grammatiline tõlgendus on saanud õiglase koha teiste tõlgendusvõtete seas, mitte neist eespool. Teadagi: ius est ars boni et aequi – õigus on teadus heast ja õiglasest. Ühtlasi tähendab see, et pelgalt põhiseaduse teksti lugemine ei anna vastuseid riigiõigusliku tegelikkuse kohta. Pea iga normi tähendus on avatud Eesti, aga ka Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õiguse aktidega ning neile tugineva kohtu- ja halduspraktikaga. Just seda tegelikkust uuritakse, selgitatakse ja arvustatakse kommentaarides.

Autorkonda on kutsutud enamik valdkondade parimaid asjatundjaid Tartu Ülikoolist ja väljastpoolt. Kommentaaride sihtrühmana ei peeta silmas üksnes juriste, vaid kogu Eesti haritud avalikkust. Ühtlasi on tekstid kirjutatud nõnda, et need oleksid abiks nii juristi ja ametniku erialases töös kui peamiseks allikaks riigiõiguse õppijale.

Esitlus toimub Riigikogu demokraatia töötoa raames Tallinnas, Toompea 1:

               15.15   Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne.
               Ülle Madise, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor, peatoimetaja

15.25   Kommentaaride veebiväljaanne – põhiseadus.ee
Peep Pruks, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum

16.00  „Mis on päris demokraatia ja kuidas teda ära tunda?”
Wolfgang Drechsler, Tallinna Tehnikaülikooli professor (inglise keeles)

16.20   Vestlusring Volli Kalm, Tartu Ülikooli rektor
Ene Ergma, Riigikogu esimees
David Vseviov Eesti Kunstiakadeemia professor, Eesti Koostöö Kogu nõukogu liige

Lisainfo:
Ülle Madise, TÜ riigiõiguse professor, Eesti Vabariigi põhiseaduse kommenteeritud väljaande peatoimetaja, tel: (+372) 51 07874, e-mail: ylle.madise@ut.ee,
Dr Peep Pruks, Eesti Vabariigi põhiseaduse kommentaaride toimetuskolleegiumi liige, tel: (+372) 51 05511, e-mail: peep.pruks@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392