Riigikontroll ja Tartu ülikool hakkavad koolitama keskkonnaaudiitoreid

31. oktoobril algavad vaba juurdepääsuga e-kursused keskkonnaaudiitoritele. Keskkonnakaitse nõudeid, häid keskkonnatavasid ning säästva arengu seisukohti hindavate audiitorite teadmiste ühtlustamise vajadus ilmnes Riigikontrolli viimaste aastate kogemusest rahvusvaheliste töörühmade juhtimisel.

„Rahvusvaheline kogemus on näidanud, et keskkonnaauditeid tehakse riigikontrollides üha enam. Samas ei olnud seni veel olemas vabalt juurdepääsetavat ning tasuta kursust, mis keskenduks just avaliku sektori keskkonnaauditile. Koostöös Tartu ülikooliga oleme nüüd loonud kaks kursust, kuid loodan, et neile tuleb lähiaastatel ka lisa. Edaspidi kavatseme kursuste loomisesse kaasata ka eksperte teistest riigikontrollidest,“ kommenteeris e-kursuste loomist riigikontrolör Alar Karis.

Väliste partnerite õppetöösse kaasamise üle avaldas heameelt ka Tartu ülikooli rektor professor Volli Kalm. „Tartu ülikoolis on viimase paari aasta jooksul loodud 11 vaba juurdepääsuga e-kursust, kus on osalenud üle 8000 õppija. Ülikoolile on vaba juurdepääsuga e-kursuste loomise peamine eesmärk pakkuda eri sihtrühmadele võimalust kõrghariduse tasemel tasuta õppida ning selle kaudu tutvustada ja mitmekesistada ülikoolis õppimise võimalusi nii eestlaste kui ka välismaalaste hulgas. Loodud e-kursused on hea näide ülikooli ja Riigikontrolli ühisest panusest elukestvasse õppesse,” kinnitas rektor.

Vaba juurdepääsuga e-kursus ehk MOOC (Massive Open Online Course) on avatud registreerimisega täielikult veebipõhine tasuta täiendusõppekursus. Valminud kursused on mõeldud eelkõige keskkonnaaudiitoritele, aga ka kõigile neile, kes sooviksid oma pädevust auditivaldkonnas arendada. Kursuse arendamisel lõimiti Riigikontrolli pikaajaline rahvusvaheline kogemus keskkonnaauditi vallas ning Tartu ülikooli oskusteave e-kursuste loomisel ja korraldamisel.

Esimene sissejuhatav e-kursus „Introduction to Environmental Auditing in the Public Sector“ algab 31. oktoobril 2016. Taristu keskkonnamõju auditeerimist käsitlev kursus „Auditing Environmental Impacts of Infrastructure“ avatakse 9. jaanuaril 2017. Kursuse edukalt läbinud õppijad saavad Tartu ülikooli tunnistuse. Kuna e-kursuste sihtrühma kuuluvad audiitorid üle maailma, on kursused inglise keeles. Registreerimine mõlemale kursusele on avatud.

Info ja registreerumine https://moocs.ut.ee.

Lisainfo:
Lehti Pilt, TÜ haridustehnoloogiakeskuse juhataja, 737 6306, lehti.pilt@ut.ee
Krislin Kivi, Riigikontrolli arendusteenistuse nõunik, 640 0100, krislin.kivi@riigikontroll.ee

Kadri Kunnus
Tartu ülikooli avalike suhete peaspetsialist
Tel: +(372) 737 5509
Mob: +(372) 50 70 963