Foto:
Erakogu

Tartu Ülikool alustab koos partneritega Eesti Vesinikuoru arendamist

Tartu Ülikooli ning tema avaliku ja erasektori koostööpartnerite eesmärk on moodustada järgmise kuue aasta jooksul terviklik üleriigiline vesiniku väärtusahel, et kiirendada riigi kliimaeesmärkide saavutamist ja energiasõltumatust moto all „nullist roheliseks“. 

Üleilmse energiakriisi ajal on vajadus energiasõltumatuse ja -süsteemi keskkonnahoidlikumaks muutumise järele tuntav ka Eestis. Paljud organisatsioonid ja linnad on Euroopa rohelise kokkuleppe alusel seadnud sihiks kliimaneutraalsuse, mille saavutamisel peetakse üheks vahendiks rohevesinikku. 

Tartu Ülikool on Eesti vesinikutehnoloogiaalase teadus- ja arendustöö eestvedaja. Vesinikuoru projekti juhtrühma liige, Tartu Ülikooli keemia instituudi juhi professor Enn Lusti sõnul arendatakse ülikoolis alusteadusi, aga koolitatakse ka eksperte kõigil kõrgharidustasemetel. Samuti pakub ülikool täienduskoolitust taastuvenergeetika vallas ning on hea partner teemast huvitatud ettevõtete ning riiklike ja omavalitsuste otsustajate nõustamisel. 

Loodava Eesti Vesinikuoru asutajaliikmed on Tartu Ülikool, Tartu linn, Tartu Terminal, Tallinna Sadam, Tallinna Lennujaam, Alexela, Eesti Energia, Pärnumaa ja Saaremaa. Kõik partnerid on kaasatud juhtkonda ja juhtrühma ning vastutavad vesinikustrateegia koostamise, elluviimise ja rahvusvahelise tunnustamise eest. Juhtorganeid toetab esialgu 15-liikmeline tugigrupp, kuhu kuuluvad XFly, Skeleton Technologies, Stargate Hydrogen, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Lennuakadeemia, TS Laevad, Liwathon, Elmo Rent, HHLA TK Estonia, Estiko, SKYCORP, Keila linn, Tartumaa, Põlvamaa ja Lääne-Harjumaa vallad. Lusti sõnul teeb Tartu Ülikool koostööd lepingu sõlmimiseks Eesti Energiaga ja Saaremaa omavalitsusega. Ülikoolil on juba toimiv koostöö näiteks Estiko, Stargate Hydrogeni, Keila linna ja Tartumaa omavalitsustega. 

Eesti eesmärk on saada Hollandi, Saksamaa ja Taani kõrval osaks Põhjamere-Balti koridorist, mis annab võimaluse rahvusvaheliseks majanduskoostööks, vesiniku ekspordiks ja Euroopa Liidu meetmetes osalemiseks. Projekti käigus arendatakse transpordi- ja hoiustustaristut, sealhulgas impordi- ja eksporditerminali ning tanklaid. Planeeritud arendustegevust toetab hulk ülikooliga seotud uurimis- ja innovatsiooniprojekte. 

Eestis toodetud vesinikku plaanitakse kasutada ühissõidukites, raskeveokites, raudteel, laevanduses, lennunduses ja muudes sõiduvahendites. Vesinik sobib ka tööstuse lähteaineks, elektrivõrgu tasakaalustamiseks ja hoonete kütteks. Praegu hõlmab Eesti Vesinikuoru programm umbes 30 arendatavat projekti, kuid teretulnud on nii uued osalised kui ka projektid. 

„Eesti Vesinikuorg on seadnud eesmärgiks olla Eesti vesinikumajanduse süsteemse arendamise kese. Ilma selleta puudub meil perspektiiv muutuda keskkonnahoidlikuks ja energiasõltumatuks,“ rääkis Petrus Postma, juhtrühma hollandlasest sekretär. „Järgmisel kuuel aastal keskendume vesiniku maismaatootmisel põhinevate projektide algatamisele ja seejärel oleme valmis avamerelahendustel põhineva vesiniku laiaulatuslikuks kasutuselevõtuks 2030. aastast,“ lisas ta. 

Eesti Vesinikuoru arendamist juhivad Eesti Vesinikuühingu konsortsium ning Hollandi konsultandid &Flux ja New Energy Coalition, kellest viimane on ka maailma esimese Hollandis tegutseva vesinikuoru HEAVENN koordinaator. Eesti Vesinikuoru strateegia ja juhtimisplaan avalikustatakse 2022. aasta septembris ning see hõlmab ka Euroopa toetustaotluse esitamist Põhja- ja Läänemere koridori äärse suuremahulise vesinikuoru loomeks. 

Loe Eesti Vesinikuoru projektist lähemalt. 

Image
#teadus
Seireuuring

Seireuuring annab ülevaate koroonaviiruse levimusest enne kooliaasta algust

17.08.2022
#teadus #ühiskonnale

Katri Pärna kaitseb doktoritööd „Improving the personalized prediction of complex traits and diseases: application to type 2 diabetes“ („Komplekstunnuste ja -haiguste personaalse ennetamise edendamine teist tüüpi diabeedi näitel“)

7. septembril kell 13.45 kaitseb Katri Pärna geenitehnoloogia erialal doktoritööd „Improving the personalized prediction of complex traits and diseases: application to type 2 diabetes“
16.08.2022
#teadus #ühiskonnale
15.08.2022