Autor:
Andrea Rotenberg

Tartu Ülikool ja SEB Pank jätkavad koostööd üliõpilastööde, praktika, õppe ja koolituse vallas

Tartu Ülikool ja SEB Panga innovatsioonikeskus sõlmisid uue koostöölepingu teadus- ja arendustegevuse, praktika, õppetöö ja pangapersonali täienduskoolituse vallas. Näiteks saavad üliõpilased ka edaspidi pangaandmete põhjal uurida ettevõtte jaoks tähtsaid teemasid ja pakkuda uusi lahendusi tänapäeva panganduse probleemidele.

„Koostöö SEB-ga on hea näide sellest, kuidas ühisest tegutsemisest on kasu nii ülikoolile kui ka suurettevõttele. Üliõpilased saavad oma uurimustes lahendada ettevõtte jaoks olulisi küsimusi ning näha, et nende tööl on mõju SEB ja laiemalt Eesti panganduse arengule,“ ütles Tartu Ülikooli arendusprorektor Tõnu Esko.  

SEB kaasab Tartu Ülikooli üliõpilasi, et uurida probleeme ja võimalusi, mis puudutavad ühel või teisel moel finantsmaailma. „Tartu Ülikooli tudengitel on võimalus rääkida kaasa SEB toodete ja teenuste kujundamisel, uurida tulevikusuundi ning kujundada omal moel panga tulevikku. Nii mõnigi üliõpilane saab esimese praktikakogemuse just pangas meie professionaalide käe all. Koostöö Tartu Ülikooliga on üks viis panustada pangana ühiskonda ja sealjuures järgmistesse põlvkondadesse,“ kommenteeris koostööd SEB juhatuse esimees Allan Parik. 

Tartu Ülikooli Delta ettevõtlusmajas tegutsev SEB Tartu innovatsioonikeskus loodi eesmärgiga viia kokku ülikool, noored ja ettevõtlus ning lahendada probleeme ühises mõttetöös uuenduslikul viisil. Kolme aasta jooksul on valminud 11 magistritööd, milles uuriti nii tulevikutehnoloogiaid kui ka andmekirjaoskust

 „SEB Tartu innovatsioonikeskuses on rõhk teadusel ja kliendikesksusel. Eesmärk on uurida eri viisidel SEB jaoks olulisi teemasid, tuua organisatsiooni teaduspõhist lähenemist ning toetada arendusprotsesse kliendikesksete uuringutega. Sealjuures mängib suurt rolli ka innovatsioon ja uute lahenduste loomine,“ lisas Parik. 

GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Enlighti infopäev 18. detsembril

18. detsembril kell 14–16 toimub TÜ raamatukogu Tõstamaa seminariruumis Enlighti infopäev, kus räägitakse äsja lõppenud projekti saavutustest ning sellest, mida uus periood Tartu Ülikoolile annab.
Enlight

Enlighti infopäev 18. detsembril