Skip to main content

Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis avatakse näitus polaaruurijast Fridtjof Nansenist ning käivitub Põhjamaade keskkonnhariduse koostöövõrgustik

Täna kell 12.30 avatakse Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis näitus polaaruurijast ja Nobeli rahupreemia laureaadist Fridjof Nansenist. Avamisele järgneb Põhjamaade keskkonnahariduse ühisprojekti raames õuesõppe seminar.

Näitus maailmakuulsast Norra meresõitjast, polaaruurijast ning diplomaadist Fridtjof Nansenist tutvustab tema erakordseid Arktika-retki, laevameistrite tippsaavutust "Fram" ning Nanseni hilisemat tegevust diplomaadina.

Norra suursaadik Else Berit Eikeland toob esile Nanseni seotust Eestiga, sest 1920. aastal juhtis ta esimese maailmasõja järgselt sadade tuhandete sõjavangide vahetust just Eesti kaudu. “Nanseni kaalukas roll Rahvaste Liidu humanitaarsaadikuna oli aga võimalik ainult tänu tema renomeele polaaruurija ja teadlasena,” rõhutab suursaadik.

Polaarretkedega andis Nansen suure panuse teaduse arengusse nii meteoroloogia, okeanograafia, gravitatsiooni, geomagnetismi ja paljudes teistes valdkondades. Põhja-Jäämere jääkilbil teostas Nansen koos "Frami" meeskonnaliikmetega möötmisi ilmastikutingimuste, jää liikumise ja paksuse kohta, kuid ka loomastiku ja virmaliste vaatlusi. Oma retkega õnnestus Nansenil tõestada teooriat, et kogu Põhja-Jäämerd kattev jääkilp triivib hoovuste mõjul idast läände.

Põhjamaade keskkonnahariduse võrgustiku projekti raames toimuv õuesõppe seminar, mis järgneb näituse avamisele kell 13:00, kannab samuti suure polaaruurija vaimu ning rõhutab looduses teadmiste ammutamise tähtsust tavapärase klassiõppe kõrval.

Tartu Keskkonnahariduse Keskuse eestvõttel vahetavad Norra, Taani ja Rootsi loodusõppe spetsialistid teadmisi ja parimaid praktikaid oma Eesti kolleegidega pandeemiapiirangute tingimustes kõige paremini toimivatest õuesõppe meetoditest ning õuesõppe rollist STE(A)M ainete populariseerimisel. Seminari avamisele järgneb õuesõppe näidistund Toomemäel teemal "Miks jääkarudele ei meeldi soe?"

Kahepäevase seminari korraldab Tartu Loodusmaja koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis. Näituse Fridtjof Nansenist korraldab Norra Saatkond.

Näitus jääb avatuks kuni 22.maini.