Foto:
Merle Rahkema

Tartu Ülikooli talendikad noored alustasid uute projektidega

Neljapäeval, 22. septembril avati Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis programmi „Talendid Tartusse!“ uus õppeaasta. Tänavu hakkab programmi käigus eriõpet saama 63 võimekat Tartu Ülikooli esmakursuslast.

Programm „Talendid Tartusse!“ on loodud esmakursuslastele, kes on oma senisel haridusteel saavutanud suurepäraseid õpitulemusi ja seega juba omandanud ülikooliõpingute alguse väärsed teadmised. Igal aastal saavad programmi valitud noored osaleda kas teadus-, ettevõtlus- või noore õpetaja projektis.

Avaüritus algas muusikalise ettekande ja tervitussõnadega, misjärel tutvustati möödunud aasta projekte. Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk tunnustas oma kõnes tudengeid, kes jäävad Eestisse õppima. Ta märkis, et kaks kolmandikku rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud noortest jõuab Tartu Ülikooli, kuid iga viies läheb õppima välismaale. Tema sõnul on mujal õppimine küll tähtis, kuid kui alustada õpinguid Eestis, kujunevad välja siinsed erialased kontaktid ja tekib teerada, mida mööda hiljem tagasi tulla.

Õppeprorektor tõi oma sõnavõtus Tartu Ülikooli ühe eesmärgina esile just talentidele pühendumist. „Tahame pakkuda võimekatele noortele parimat haridust,“ ütles ta.

Seejärel tervitas värskeid ülikoolipere liikmeid Tartu Ülikooli teaduskooli direktor Ana Valdmann, kes rõhutas uute teadmiste omandamise tähtsust. „Loodan, et oskus kuulata ja loovalt küsimusi esitada saadab teid ka edaspidisel haridusteel,“ lausus Valdmann. Avaürituse lõpus said tudengid esimest korda kokku oma juhendajatega, kellega lepiti kokku edasised plaanid.

Noore õpetaja projektis osalevad üliõpilased saavad alustada huviringi juhendamist juba õppeaasta teises pooles ning sügissemestril omandavad nad selleks vajalikud teadmised. Ettevõtlusprogrammi kaasatud tudengitele antakse sügissemestril uusi teadmisi ettevõtluse põhialuste kohta ja kevadel saavad nad hankida praktilist kogemust Eesti tuntud ettevõtetes. Teadussuuna valinud noori kaasatakse selle õppeaasta jooksul 12 põnevasse projekti.

Programmi „Talendid Tartusse!“ kohta on rohkem infot Tartu Ülikooli teaduskooli kodulehel.

 
#sisseastumine

Doktoriõppe konkursid

Sellel lehel kuulutame välja konkursid Tartu Ülikooli doktoriõppes
01.09.2022
#sisseastumine
Laps, käed tõstetud näo ette, peopesad värviga koos vaataja poole suunatud

Tartu Ülikool on välja töötanud mikrokraadiprogrammi psühholoogiaharidusega inimeste täiendõppeks

19.08.2022
#sisseastumine
Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammi õppurid ning bioloogia ja elustiku kaitse bakalaureusetudengid praktikal.Foto: Triin Kaasiku

Mikrokraadiprogrammi kuuluvaid kursuseid annavad oma eriala tippteadlased

19.08.2022