Tartu ülikooli Tallinna nädal ärgitab mõtlema aktuaalsetel teemadel

6.–10. aprillini on huvilised oodatud TÜ Tallinna nädala üritustele. Nädala jooksul tutvustavad ülikooli õppejõud, teadlased ning oma eriala eksperdid loengute ja seminaridega elukestva õppe võimalusi. Fookuses on mh Eesti Euroopa Liidu eesistujana, tööturgu muutvad põlvkonnad, turundus- ja kommunikatsiooni väljakutsed ning Eesti meeste tervis.

„Pakume juba kuuendat aastat võimalust osaleda Tartu ülikooli Tallinna nädala üritustel. Töö ja pere kõrvalt on see hea võimalus enesetäienduseks aktuaalsetel teemadel. Oleme valinud üldhuvitavad ja -harivad teemad, mis annavad mõtteainet ja ehk ka suunitlusi, kuidas oma igapäevaelu, tervisekäitumist, töökorraldust jm tegevusi efektiivsemaks muuta,” sõnas Tartu ülikooli Tallinna esindaja Ene Teemäe.

Tartu ülikooli Tallinna nädal algab 6. aprillil ametnike päevaga „Eesti Euroopa Liidu eesistujana”. Ajalehe Postimees kolumnist Ahto Lobjakas kutsub kõiki osalejaid kaasa mõtlema ja arutama, millised võimalused ja väljakutsed avanevad eesistujariigile.

Teisipäeval, 7. aprillil on Tartu ülikooli Tallinna esindusse oodatud gümnasistid. Õpilaste päeval toimuvas matemaatika töötoas otsitakse vastuseid küsimustele: mida matemaatikaga teha saab? Kuhu lähevad tööle matemaatikud? Milles peitub matemaatika ilu ja võlu?

Personalijuhtide päeval, 8. aprillil räägitakse põlvkondadest, mis muudavad tööturgu. Personali juhtimise õppejõud Pille Mõtsmees heidab pilgu palgainfo agentuuriga koostöös läbiviidud viimaste aastate küsitluste tulemustele. TÜ sotsiaal- ja haridusteaduskonna lektor Kariina Laas käsitleb emotsioonide osa motivatsioonis ja otsustusprotsessides ning Nortal AS HR spetsialist Katrin Koha räägib ettekandes sellest, kuidas olla atraktiivne tööandja noortele ja kohaneda uue põlvkonna ootustega.

Neljapäeval, 9. aprillil toimub traditsiooniline majandusseminar, mis seekord kannab nime „Turunduse ja kommunikatsiooni väljakutsed muutuvas maailmas“. Seminaril arutlevad turunduse ja kommunikatsiooni väljakutsete üle muutuva maailmamajanduse tingimustes majandusteaduskonna professor, akadeemik Urmas Varblane, dotsent Andres Kuusik ning sotsiaal- ja haridusteaduskonna teadur Maie Kiisel.

9. aprilli pärastlõunased loengud on pühendatud haridustöötajatele. Õpetajate päeva teemad on seotud andekuse, liitreaalsuse ning uurimusliku õppega. Kuidas muuta õpetamine huvitavamaks? Selle üle arutlevad Tartu ülikooli teaduskooli direktor Viire Sepp, sotsiaal- ja haridusteaduskonna teadur, Tartu hansa kooli loodusainete õpetaja-metoodik Mario Mäeots ning loodus- ja tehnoloogiateaduskonna professor Alvo Aabloo.

Reedel, 10. aprillil toimuval tervisepäeval arutletakse 2014. aastal läbi viidud Eesti meeste hoiakute ja käitumise uuringu üle. Osalejad saavad muuhulgas vastata küsimustele ja määratleda, kas nad on „õiged“ või „tüüpilised“ Eesti mehed või naised.

Tartu ülikooli Tallinna nädala üritused kutsuvad kaasa mõtlema ja arutlema erinevatel olulistel teemadel. Kes põhjalikumalt süveneda soovivad, on oodatud Tartu Ülikooli täiendusõppekursustele.

Tartu ülikool on Eesti suurim täiendusõppe pakkuja. Möödunud aastal täiendas oma teadmisi ja oskusi ligi 1600 kursusel üle 32 500 õppija.

Tartu ülikooli Tallinna nädala üritused toimuvad TÜ Tallinna esinduses (Teatri väljak 3) ning on osalejatele tasuta. Tutvu nädala kavaga ja registreeru www.ut.ee/tallinn.

Lisainfo: Ene Teemäe, Tartu ülikooli Tallinna esindaja, tel: 737 6600, 5305 7310, e-post: ene.teemae@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392