TARTU ÜLIKOOLI UUED REKTORIVALIMISED TOIMUVAD 31. MAIL 2007

Tartu Ülikooli rektori valimiskomisjoni esimees on vandeadvokaat ning TÜ kuratooriumi esimees Jüri Raidla. Veel kuuluvad komisjoni kardioloogia professor Jaan Eha, võrdleva poliitika professor Vello Pettai, botaanika professor Meelis Pärtel ning filosoofiateaduskonna üliõpilane Peep Käiss.

Valimised kuulutatakse välja hiljemalt 7. märtsil, valimiskogu nimekiri kinnitatakse hiljemalt 30. aprilliks, kandidaate saab esitada kuni 10. maini ning valimised toimuvad neljapäeval, 31. mail 2007. Uus rektor peaks ametisse asuma 1. juulist 2007 ning päev hiljem on plaanitud rektori inauguratsioon.

Lisainfo: TÜ akadeemiline sekretär Ivar-Igor Saarniit, tel 737 5605

Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist
tel 737 5509; 527 6922
liina.jurgen@ut.ee
/yldinfo/press