Skip to main content

Tartu Ülikoolis on olümpiaadide kõrghooaeg

TÜ teaduskooli koordineerimisel peetakse käesoleval kevadel üle-Eestilisi koolinoorte aineolümpiaade kahekümnes aines, neistkolmteist korraldab Tartu Ülikool.

[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"38749","attributes":{"alt":"","title":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image","wysiwyg":1}}]]Olümpiaadide korraldamise eesmärk on stimuleerida võimekate noorte ainealast arengut, anda neile võimalus oma teadmiste võrdlemiseks eakaaslaste omaga, ergutada õppetöö diferentseerimist koolides ning anda õpilastele võimalus kohtuda samade huvidega eakaaslastega üle terve Eesti. Loomulikult kuulub iga võistluse juurde ka oma võimete ja oskuste proovilepanek.

Oma teadustöös Eesti olümpiaadidest osavõtnuid uurinud TÜ teaduskooli direktori Viire Sepa sõnul peavad õpilased olümpiaade oma ainealase arengu olulisemaks stiimuliks. "Motivaatorina toimivad ka olümpiaadidel lahendamiseks pakutavad kooliülesannetest märksa keerukamad ja loovat lähenemist nõudvad ülesanded - noored hindavad sedalaadi intellektuaalset väljakutset kõrgelt. Boonuseks on parimatele tehtavad soodustused kõrgkoolidesse sisseastumisel, võimalus pääseda Eestit esindama rahvusvahelistel olümpiaadidel ja ka tippharidust väärtustavate firmade toel välja antavad stipendiumid, mille arv on viimastel aastatel järjest suurenenud," ütles Sepp.

Juba neljandat aastat järjest tunnustab Eesti parimaid ainetundjaid kirjastus Avita, kes on pannud välja stipendiumid tosina olümpiaadi kolmele parimale õpilasele. Paljudes ainetes on toetajateks tulevikus vastava valdkonna spetsialiste vajavad firmad. Nii näiteks innustab noori matemaatikuid ja füüsikuid Swedbank, keemikuid AS Silmet, informaatikuid Skype.

Olümpiaadide korraldamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. TÜ korraldatavate olümpiaadide žüriides ja korralduskomisjonides on tegevad ülikooli õppejõud ja üliõpilased, kellest paljud on ka ise omal ajal olümpiaadidel osalenud. Viire Sepa hinnangul väärtustavad teaduskonnad olümpiaade kui oma tulevaste parimate tudengite "taimelava".

TÜ olümpiaadide projektijuht Ene Ördi teatel on juba selgunud selleaastased parimad informaatikas, keemias, vene keeles, matemaatikas, rahvaluules ning usundiõpetuses. Täpsem info auhinnasaajate kohta aadressil /980893

Olümpiaadide tulemuste protokollid, ülesanded ja lahendused ning muu info üleriigiliste ja rahvusvaheliste ainevõistluste leiab teaduskooli veebilehelt http://www.teaduskool.ut.ee/olymp

Lisainfo: Ene Örd, TÜ teaduskooli projektijuht, tel 737 5580, ene.ord@ut.ee

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee