Tartus toimub eesti-vene kultuurisidemete ühisseminar

24. oktoobril algusega kell 11 toimub Tartu ülikoolis (Lossi 3-224) Tartu-Narva eesti-vene kultuurisidemete ühisseminar „Esto-Russica“. Oodatud on kõik ajaloo ja kultuuridevahelise kontakti huvilised.

Tartu ülikooli vene kirjanduse õppetool ja TÜ Narva kolledž viivad ühist teadusseminari läbi juba teist aastat. Seminar hõlmab laia teemaderingi erinevatest eluvaldkondadest – keskajast tänapäevani.

Konverentsil astub üles Ljudmilla Gluškovskaja Tallinnast. Ta kõneleb teemal „Eesti-vene kultuurisidemetest ajakiri „Võšgorod“ veergudel. Ajakirja asutamise kahekümnendaks aastapäevaks.“

TÜ Narva kolledži direktor Katri Raik teeb ülevaate Narva linna ajaloost esimesel „Vene“ perioodil, aastatel 1558-1581. Talle järgneb Tatjana Šor’i ettekanne Narva pagulasgümnaasiumist aastatel 1920-1938.

TÜ vene keele dotsent Olga Burdakova ja kultuuridevahelise kommunikatsiooni dotsent Jelena Nõmm kirjeldavad Narvat kui „pulmade huviväärsus“ objekti „Narva linna lokaalse teksti leksikonis“.

Тimur Guzairov räägib venekeelse kogukonna kultuurielust 1930. aastatel nõukogude-eesti suhete vaatevinklist (ajalehe  „Vesti Dnja“ materjalide põhjal).

TÜ vene kirjanduse professor Ljubov Kisseljova kõneleb teemal „F.N. Russow ja tema „Tallinna koddaniko ramat omma söbbradele male”: rahvusteadvuse eripärast eesti rahvusliku ärkamisaja algetapil.“

TÜ vene kirjanduse õppetooli vanemteadur Lea Pild räägib A. Bloki lüürika eestikeelsetest tõlgetest: tõlkimise üldstrateegiast ja tõlkija implitsiitne poeetikast.

TÜ vene kirjanduse teadur Tatjana Stepaništševa kõneleb David Samoilovist Jaan Krossi luuletuste tõlkijana. Pärast teda jätkab vene kirjanduse teadur Maria Borovikova teemaga „Väravad, mis viivad paradiisi: Anastasia Tsvetajeva „Minu Eestimaa““.

Rohkem infot leiab veebilehelt: http://www.ut.ee/FLVE/ruslit/estorussica/.

Seminar viiakse läbi baasifinantseeritava teema PFLGR 13901 ja sihtfinantseeritava teema SF0180046s09 raames.

Lisainfo: Ljubov Kisseljova, slaavi filoloogia osakonna juhataja, vene kirjanduse professor, tel: 737 5353, e-post: ljubov.kisseljova@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392