Skip to main content

Teenetemärkide kandmise hea tava

Tartu Ülikooli suurt medalit, medalit, aumärki, teenete­märki „100 semestrit Tartu Ülikoolis“, Johan Skytte medalit ja Tartu Ülikooli Tänutähte võib kanda üksnes isik, kellele teenetemärk on antud.

Teenetemärke võib kanda üldjuhul ainult pidulikel ülikooli, riiklikel, seltskondlikel ja isiklikel sündmustel. Frakil, smokingul ja tumedal ülikonnal, pidulikul kleidil ja õhtukleidil ning rahvarõivastel, kui neid kantakse peoriietena, võib kanda kõiki originaalsuuruses teenetemärke nii üksikult kui ka üheskoos või medalite asemel nende rosett­märke (vt joonis 1).

Mehed võivad päevasel ülikonnal ja naised pintsakul või kleidil kanda korraga üht teenetemärki: suure medali või medali rosettmärki või aumärki või teenetemärki „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ (vt joonis 2). Originaalsuuruses suurt medalit ja medalit kandes ei kanta samal ajal nende rosettmärke.

Teenetemärke kantakse rinna keskjoonest vasakul. Kui mitut ülikooli teenetemärki kantakse koos, paigutatakse need rinna keskjoonest vasakule kahes reas (vt joonis 1). Ülemises reas on ülikoolivälistele isikutele antavad teenetemärgid järgmises järjekorras: Johan Skytte medal ja Tartu Ülikooli Tänutäht. Alumises reas on ülikooli liikmetele antavad teenetemärgid järgmises järjekorras: Tartu Ülikooli suur medal, Tartu Ülikooli medal, Tartu Ülikooli aumärk, teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“.

See teenetemärkide kandmise hea tava kehtib ainult Tartu Ülikooli teenetemärkide kohta, muude teenetemärkide kandmisel tuleb juhinduda nende andja soovitustest.

Tartu Ülikooli teenetemärkide kandmisel koos riiklike teenetemärkidega tuleb juhinduda Vabariigi Presidendi Kantselei soovitustest, mis on avaldatud veebilehel president.ee.

Image
#tunnustamine
Tartu Ülikooli üliõpilased Sander Ratso ja Juhan Saharov Foto Aron Urb

Üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia pälvisid Sander Ratso ja Juhan Saharov

Jaga
22.12.2021
#tunnustamine

Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“

Teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustab rektor töötajaid, kes on oma tööelu pühendanud Tartu Ülikooli arendamisele, s.t olnud üliõpilase, töötaja, arst-residendi, interni ja aspira

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Tartu Ülikooli aumärk

Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse suurepäraste töötulemuste või märkimisväärse panuse eest ülikooli tegevusse. Aumärk on asutatud 2003. aastal.

Jaga
14.11.2021