Author:
Tartu Ülikool

Tervisekiirendi strateegia ja arengukava

Loome koostöös tervisetehnoloogia idufirmade ökosüsteemi

SmartCap ja Tartu ülikool koostöös TalTech’i, Tartu Teaduspargi ning Tallinna Teaduspargi Tehnopoli-ga on perioodil 2022-2023 käivitamas tervisetehnoloogia- ja teenuste valdkonna teaduskiirendi loomist.

Projekti eesmärgiks on kokku tuua erinevad teadmusmahukate ettevõtluse ja tervisetehnoloogiate- teenuste valdkonnas tegutsevad organisatsioonid, ettevõtted ja teadlased. Projekti jooksul toimub arenguprogramm kogukonna liikmetele, milles pannakse rõhku koostöömudelite väljatöötamisele, turuosaliste kompetentsi arendamisele ja kogemuste vahetamisele. Arenguprogrammi tulemuseks on arengustrateegia ja tegevuskava, mis aitavad edaspidi viia teadmusmahuka ettevõtluse ja tervisetehnoloogiate-teenuste valdkondade arengu uuele tasemele.

Projekti jooksul luuakse süsteemne ja terviklik teaduskiirendi kontseptsioon, mille abil on võimalik tuvastada suure äripotentsiaaliga teadussaavutusi ja suurendada teadmuspõhise ettevõtluse ökosüsteemi osaliste kompetentsi. Samuti on võimalik kuni 15-l äriprojektil osaleda teaduskiirendis, mille käigus arendatakse nende ärilise kontseptsiooni väljaväljatöötamist, testimist ja prototüübi välja arendamist.

Teenuseid rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia“ programmi (nr EU60971) raames.

#ettevõtlus
Vectiopepi esindaja Piret Arukuusk Startup Dayl

Startup Day süvatehnoloogiateemalise välkkõnevõistluse võitis uut vähiravitehnoloogiat arendav Vectiopep

#ettevõtlus
Teaduspõhiste ettevõtete programm "Teadusest äriks"

24. märtsini saab kandideerida ülikooli teaduspõhiste iduettevõtete arenguprogrammi „Teadusest äriks!“ kevadvoorus

#ettevõtlus

Ettevõtluskoostöö veebiseminar äratas Ukraina ülikoolides suurt huvi

6. märtsil alustas Starternetworki veebiseminaride sari, millega toetatakse Ukraina ülikoolide innovatsioonivõimekuse arengut.