Tippkeskused

Teaduse tippkeskused ühendavad lähedaste uurimisteemadega tegelevaid kõrgetasemelisi teadusrühmi, et teha rahvusvahelist tippteadustööd ning arendada ja rakendada uuenduslikke ideid. Tippkeskused loovad eeldusi Eesti teaduse koostöö- ja konkurentsivõime tugevdamiseks Euroopa teadusruumis.  

Tippkeskuste tööd toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Tartu Ülikool juhib kolme tippkeskust.


 

Genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskus

Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Biokeskus

Juht: Andres Metspalu, genoomika ja biopankade professor

Genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskuse eesmärk on avastada seoseid inimese genoomivariantide ja haiguste tekkemehhanismi vahel. Tippkeskuse töö tulemusena tekkivad uued teadmised võimaldavad arendada uusi strateegiaid rahva tervise parandamiseks, haiguste ennetamiseks ja raviks ning personaalmeditsiiniks.

Põhiline uurimisobjekt on Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu, kuhu on üle 207 000 geenidoonori andnud oma tervisekirjelduse ja vereproovi. Need on täielikult genotüpiseeritud. Lisaks sellele on 2500 geenidoonori kogu DNA sekveneeritud  (täisgenoomne DNA järjestus). Unikaalse lisa annab Eesti Biokeskuse kogutud ja sekveneeritud globaalne DNA andmebaas, kus on 450 kogu genoomi järjestust populatsioonidest üle kogu maailma. Esimeses faasis uuritakse väga põhjalikult 2500 geenidoonori kogu DNA järjestusi ja just haruldaste geenivariantide mõju erinevatele tunnustele, keskendudes ka mitokondrilistele, immuun- ning neuropsühhiaatrilistele haigustele. Selleks, et eri geenivariante fenotüübiga usaldusväärselt seostada, on vaja mõista inimese geneetilise varieeruvuse olemust. Selleks võrreldakse 2500 Eesti geenidoonori genoome Eesti Biokeskuse üleilmse geneetilise varieeruvuse koguga (u 450 genoomi u 150 populatsioonist). Järgmisena võetakse kasutusele molekulaar- ja rakubioloogia meetodid ja loomamudelid, et uurida geenivariantide toimemehhanisme. Selles osas, kuidas genoomiuuringute avastusi ja biomeditsiinilisi leide  (TÜ GI, TÜ MRI ja TTÜ) kanda üle meditsiinilisse konteksti, annavad suure panuse meditsiiniteaduste valdkonna 6 uurimisgruppi.

Tippkeskuse veebileht

Molekulaarse rakutehnoloogia tippkeskus

Partner: Tallinna Tehnikaülikool 

Juht: Tanel Tenson, antimikroobsete ainete tehnoloogia professor

ERRi saade „TeadusEST“ tippkeskuse töö tulemusest

Viimastel aastatel on inseneriteadus tunginud jõuliselt bioloogiasse, võimaldades luua täiesti uudsete omadustega süsteeme. Selliste tehnoloogiate abil toodetakse nii maitseaineid, kütuseid kui ka ravimeid. Biotehnoloogiaid kombineeritakse tulemuslikult ka keemiaga. Näiteks võib bioloogiliselt toodetud eellasmolekuli keemiliselt modifitseerides teha ravimi. Samuti on võimalik keemiliselt sünteesida elusrakke spetsiifiliselt mõjutavaid kemikaale.

Tippkeskus toob kokku uurimisrühmad, millel on pädevus erinevate bioloogiliste süsteemide modifitseerimisel ja kemikaalide loomisel. Rakendusviisidena nähakse uudsete lahenduste loomist jätkusuutliku biomajanduse tarbeks, rakuliste biosensorite loomist ja uudsete bioaktiivsete ühendite väljatöötamist.

Tippkeskuse veebileht

Uudsete materjalide ja energia salvestamise ning muundamise süsteemide kõrgtehnoloogiliste seadmete tippkeskus

Partner: Tallinna Tehnikaülikool

Juht: Enn Lust, füüsikalise keemia professor, akadeemik

ERRi saade TeadusEST tippkeskuse töötulemustest

Eesti teaduse tippkeskuse Uudsed materjalid ja kõrgtehnoloogilised seadmed energia salvestamise ja muundamise süsteemidele tegevus on suunatud funktsionaalsete materjalide arendamisele keskkonnasõbraliku ja jätkusuutliku energiatehnoloogia, sensoorika ja nanoelektroonika tarbeks. Tippkeskuse töörühmad arendavad koostöös kompleksselt laia spektrit energiaallikaid, -salvesteid ja -muundureid, disainivad ja sünteesivad selleks vajalikke materjale ja koostisosi ning uurivad nende füüsikalisi, keemilisi ja tehnoloogilisi omadusi, koostavad ja katsetavad energiaallikate laboratoorseid ja väikeseeria prototüüpe. Üldisem eesmärk on arendada innovaatilise ühiskonna tarbeks kõrgtehnoloogiliste materjalide ja seadmete alast oskusteavet ning valmistada ette innovatiivse energia- ja materjalitehnoloogia asjatundjaid.  

Tippkeskuse koduleht

Partnerina osaleb Tartu Ülikool veel kuues tippkeskuses

 

 

 

 

 

 

Portree akadeemik Pärt Petersonist

Pärt Peterson valiti biomeditsiini akadeemikuks 

Egils Avots kaitseb doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“

15. detsembril kell 12.15 kaitseb Egils Avots füüsikalise infotehnoloogia erialal doktoritööd „Brain Abnormality Detection Using Statistical Analysis of Individual Structural Connectivity Networks and EEG Signals“
Ekspertide vestlusring „Viirustega tulevikku“ konverentsil

Tulevikupandeemiatega toimetulek eeldab üksteisest hoolimist ja usaldust riigi vastu