TÜ ja Tallinna Lastehaigla sõlmivad koostööleppe

Neljapäeval, 26. jaanuaril sõlmivad Tartu Ülikool ja SA Tallinna Lastehaigla strateegilise koostöölepingu, mille kohaselt saab lastehaiglast TÜ partnerhaigla ja oluline tudengite praktikabaas.

Koostööleppe eesmärk on tagada arstkonna järelkasvu ettevalmistamine, arstiteaduse ja tervishoiu valdkonna arendamine Eestis tervikuna.

Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees Mall-Anne Riikjärv kinnitas, et lastehaigla on olnud Tartu Ülikooli partner erinevates teadusuuringutes ning lastehaigla viib läbi ka TÜ arstiteaduskonna täienduskursusi. "Teadustöö arendamine lastehaiguste erialadel, aga ka tervishoiuökonoomika ja organisatsiooni juhtimise valdkondades ning õenduses on käesoleva leppe sõlmimisel esmatähtis. Koostöös Tartu Ülikooliga on meie eesmärk õppe- ja teadustöö pidev areng ning teaduskraadiga keskastme juhtide osakaalu kasv haiglas," ütles Riikjärv.

TÜ lastekliiniku juhataja, prof Vallo Tillmann lisas, et kuigi senine koostöö Tallinna Lastehaiglaga viimasel aastakümnel on olnud tihe, näeb ta suurt potentsiaali selle edasises arengus, eeskätt teadustöös ja diplomieelses arstiõppes. "Sõlmitav koostööleping peaks seniseid tegevussuundi igati toetama," usub Tillmann.

Lepe sätestab Tartu Ülikooli ja Tallinna Lastehaigla tihedama koostöö arstide koolitamisel, teadus- ja arendustöö läbiviimisel ja tervishoiupoliitika kujundamisel. Tallinna Lastehaiglast saab TÜ partnerhaigla, strateegiliselt oluline õppebaas diplomieelse arstiõppe praktika ning residentuuri praktilise õppe läbiviimisel.

Leppe kohaselt kasutab Tartu Ülikool Tallinna Lastehaigla arste külalisõppejõududena, samuti osaletakse teineteise uurimisrühmades ja teadustöös. Süveneb koostöö TÜ arstiteaduskonna täienduskeskuse ja Tallinna Lastehaigla vahel arstide täienduskoolituste kavandamisel ja läbiviimisel. Ka nimetab Tallinna Lastehaigla oma esindaja TÜ arstiteaduskonna nõukokku.

Lepingu kirjutavad alla TÜ rektor prof Alar Karis ja TLH juhatuse liige Mall-Anne Riikjärv 26. jaanuaril kell 10.30 Tallinna lastehaiglas.

Lisainfo: prof Vallo Tillmann, TÜ lastekliiniku juhataja, tel 731 9500, vallo.tillmann@ut.ee; Mall-Anne Riikjärv, SA Tallinna Lastehaigla juhatuse esimees, tel 697 7128, Mall-Anne.Riikjarv@lastehaigla.ee

Anneli Miljan
Tartu Ülikooli pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 515 0184
e-post anneli.miljan@ut.ee
www.ut.ee