TÜ matemaatika-informaatikateaduskond ja Eesti Matemaatika Selts annavad üle Gerhard Rägo nimelised mälestusmedalid

Sel aastal pälvisid mälestusmedali Nõo Reaalgümnaasiumi matemaatikaõpetaja Mare-Lee Hamer, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Ülle Hüva, Tallinna Reaalkooli matemaatikaõpetaja Helen Kaasik, Tallinna Ülikooli matemaatika-loodusteaduskonna dotsent Ellen Redi ja Pärnu Koidula Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Tiia Toobal.

Professor Gerhard Rägo nimelise mälestusmedali asutasid 1990. aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. Vastsete laureaatidega kokku on mälestusmedal antud 124 isikule või kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- või õppejõutöös, õppekirjanduse, õppeplaanide ja -programmide, õppetehnika, metoodiliste töötluste jms väljatöötamisel ja tõhusa kaasabi osutamise eest matemaatika õpetamise täiustamisele Eesti koolis.

Professor Gerhard Rägo (1892 – 1968) oli silmapaistev matemaatik-didaktik. Ta töötas välja tulevaste gümnaasiumiõpetajate ettevalmistuskava Tartu Ülikooli juures ning koostas sellekohased õppekavad matemaatika-loodusteaduskonnale. Ta oli TÜ juures õpetajate ettevalmistamisega tegelenud Didaktilis-Metoodilise Seminari juhataja abi ja aastatel 1936-40 juhataja. Professor Rägo on töötanud Tartu Ülikoolis dekaanina, kateedrijuhatajana, prorektorina. 5. detsembril möödub Gerhard Rägo sünnist 115. aastat.

Lisainfo: TÜ matemaatika didaktika dotsent, medalikomisjoni esimees Tiit Lepmann, tel 737 5864

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press