TÜ NÕUKOGU VALIS ÜLIKOOLI BOTAANIKAAIA DIREKTORIKS HEIKI TAMME

Heiki Tamme sõnul on tema jaoks oluline ülikooli botaanikaaia taimekollektsioonide jätkuv arendamine teadus- ja õppetöö eesmärgil, taimeriigi mitmekesisuse tagamine ning taimede kasutamise ja kaitse laialdane tutvustamine üliõpilastele ning külastajatele.
Heiki Tamme hinnangul tuleb aga palju energiat kulutada ka botaanikaaia materiaalse baasi tugevdamisele ning koostöö edendamisele ülikooli ja teiste kõrgkoolide asutustega, aga ka Tartu linna ning regionaalsete ja rahvusvaheliste erialaste organisatsioonidega.

Heiki Tamm on sündinud 1941. aastal Läänemaal. Ta lõpetas Tartu Ülikooli 1966. aastal botaanikuna, aastast 1972 on Heiki Tamm bioloogiakandidaat. Tema peamised uurimisvaldkonnad on poolkultuurkoosluste struktuuri ja dünaamika uurimine, dendroloogia ja botaanikaaedade arendamine.
2001. aastast töötab Heiki Tamm Tartu Ülikooli Botaanikaaia direktorina.

Tartu Ülikooli Botaanikaaia direktori valimiseks moodustati 2005. aasta juunis ekspertkomisjon, mille esimees oli bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan prof Tõnu Meidla. Komisjoni hinnangul vastas Heiki Tamm kõigile botaanikaaia direktorile esitatavatele nõuetele.


Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht

INFO: TÜ bioloogia-geograafiateaduskonna dekaan Tõnu Meidla, tel. 737 5895, 51 44 504