TÜ Sihtasutus annab üle Eesti suurima, 200 000 krooni suuruse Ernst Jaaksoni stipendiumi

Stipendiumi pälvinud Ülle Voog on Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ortopeedilise stomatoloogia noor õppejõud, kes jätkab stipendiumi toel oma uurimistööd Karolinska Instituudis Rootsis. Tema uurimisvaldkonnaks on alalõualiigese haiguste problemaatika. Ülle Voog kaitses Karolinska Instituudis doktorikraadi 2003. aastal, 2006.a. kevadel pidas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas venia legendi loengu teemal "Alalõualiiges ja süsteemne sidekoehaigus". Ülle Voog on juhendanud mitmeid arstiteaduskonna lõputöid ja möödunud aastast juhendab ka doktoritööd.

Sihtaustuse juhataja Ruth Kotsari sõnul sai stipendiaadi valikul määravaks tema uuringute olulisus ning samuti asjaolu, et Karolinska Instituut on stomatognaatse füsioloogia alaste uuringute esirinnas. "Sealne suuõõnefüsioloogia labor võimaldab analüüsida selliseid põletikumediaatoreid ja tsütokiine, mis Tartus pole võimalik," ütles Kotsar.

Ernst Jaaksoni mälestusfond loodi sihtasutuse juurde seitse aastat tagasi, kui Tartu Ülikooli jõudis legendaarse diplomaadi Ernst Jaaksoni 8,6 miljoni krooni suurune pärand. See on senini suurim eraisiku poolt hariduse toetamiseks tehtud annetus Eestis, samuti on suurim ka stipendium, mida mälestusfondist välja makstakse. Stipendiumi eesmärk on toetada välismaal kraadiõpet või teadusuuringuid jätkavaid Eesti doktorante, teadureid ja noori õppejõude.

Sama ürituse raames annab esimese Eesti Vabariigi tuntud ärimehe Voldemar Puhki Rootsis elav tütar pr. Aare Ruth Puhk-Mörner Tartu Ülikooli Sihtasutusele üle oma isa portree.
Pr. Aare Ruth Puhk-Mörner on lasknud oma isa portree KUMUs restaureerida ja otsustanud selle kinkida Tartu Ülikooli Sihtasutusele. Sihtasutuse juurde on 1998. aastal Puhk-Mörneri perekonna poolt asutatud stipendiumifond, millest aastate jooksul on stipendiumitega toetatud kokku kümmet üliõpilast. Tähelepanuväärne on asjaolu, et pooled stipendiaatidest on täna juba ülikooli õppejõud.

Täpsem info TÜ Sihtasutuse toetuste ja stipendiumide kohta aadressil: /sihtasutus.

Lisainfo: Ruth Kotsar, TÜ Sihtasutuse juhataja, tel 521 6820; Ülle Voog, tel 504 8859

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press