TÜ SIHTASUTUS KUULUTAB VÄLJA STIPENDIUMIKONKURSID KOGUSUMMAS ÜLE 700 000 KROONI

Tartu Ülikooli Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul on suurim Ernst Jaaksoni nimeline stipendium, millele võivad kandideerida teaduskondade prioriteetsetes valdkondades välismaal teadustööd jätkavad doktorandid ja õppejõud.
Kõik stipendiumid on aga nende asutajate soovil suunatud paljude erinevate erialade tudengitele. "Sihtasutuse stipendiume on võimalik taotleda näiteks nii meditsiini kui ka kehakultuuri üliõpilastel," selgitab Kotsar.
Ernst Jaaksoni nimelise stipendiumi konkursi tähtaeg on 1. veebruar 2006, kõigil teistel konkurssidel 31. oktoober 2005.

Täpsemat informatsiooni konkursside kohta saab TÜ sihtasutuse koduleheküljelt /sihtasutus


Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht

INFO: TÜ Sihtasutus, Ruth Kotsar, tel 737 5852, 52 16 820