TÜ Sihtasutus kuulutas välja esimese professor Olevi Kulli Mälestusfondi stipendiumi konkursi

Stipendiumi saavad taotleda Eesti ülikoolide taimede ökofüsioloogia, metsaökoloogia ja ökosüsteemide ökoloogia eriala põhiõppe viimase aasta üliõpilased, magistrandid, doktorandid ja järeldoktorantuuris õppivad noored teadlased. Reisistipendiumi võivad taotleda ka välisteadlased, kui nende külastuse keskmeks on suhtlemine ja infovahetus Eesti ökoloogia eriala üliõpilastega.

Professor Olevi Kull (22.07.1955 – 31.01.2007) oli kaasaegse Eesti üks rahvusvaheliselt tunnustatumaid teadlasi, kelle uurimused fotosünteesiaparaadi ja lehestiku kohanemisvõimest valgustingimustele on juba muutunud teadusvaldkonna klassikaks. Olevi Kulli Mälestusfondi asutasid möödunud aastal tema kolleegid nii kodu- kui ka välismaalt.

Sihtasutuse juhataja Ruth Kotsari sõnul olid fondi asutajad väga aktiivsed toetuste kogumisel. "See tagas möödunud aasta lõpuks piisavad vahendid fondi jätkusuutlikkuseks ja võimaldas vähem kui aasta pärast fondi loomist juba esimese stipendiumi välja kuulutada," ütles Kotsar.

Mälestusfondi statuut ja taotlemiseks vajalike dokumentide loetelu asub TÜ Sihtasutuse koduleheküljel aadressil /sihtasutus.


Lisainfo: Ruth Kotsar, tel 737 5853, 5216 820, ruth.kotsar@ut.ee


Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press