Ülikooli välisüliõpilaste ja -töötajate eesti keele õppe võimalused

Rahvusülikoolina soovib ülikool hoida ja arendada eesti keelt, eestikeelset haridust, kultuuri ning pärandit. Pakume oma välisüliõpilastele ja -töötajatele kõikide tasemete keelekursusi ja lisaks arvukaid võimalusi eesti keelekeskkonnas suhtlemiseks ja eesti kultuuri tundmaõppimiseks.

Kui Sa pole kindel, millisel tasemel Sa eesti keelt oskad, on Sul võimalik seda enne kursustele registreerimist ise hinnata.

Keeleoskuse hindamisel lähtutakse Euroopa keeleõppe raamdokumendis esitatud kolmest keeletasemest:

A – algeline keelekasutus (Basic User), mis jaguneb A1- ja A2-tasemeks;

B – iseseisev keelekasutus (Independent User), mis jaguneb B1- ja B2-tasemeks;

C –  vaba keelekasutus (Proficient User), mis jaguneb C1- ja C2-tasemeks.

Kõiki tasemeid saab omakorda vajaduse korral jagada veelgi kitsamalt, nt A1.1 ja A1.2, A2.1 ja A2.2 jne.

Lisaks saab keeleoskust mõõta osaoskuste kaupa: mõistmine (kuulamine ja lugemine), rääkimine (suuline suhtlus ja suuline esitus) ning kirjutamine.

Oma keeleoskuse ja eri osaoskuste mõõtmisel on abiks enesehindamisskaala, mille abil saab määrata oma keeletaseme. Samuti leidub teisi tasuta enesehindamisvõimalusi:

Välisüliõpilasele (sh doktorandile)

Välistöötajale (sh nooremteadurile)

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Bakalaureuseõppe lõpuaktus

#õppimine #ülikoolist
Lõpuaktus

Magistriõppe lõpuaktus