Usuteaduskonna taasavamise pidustused vaatavad teoloogiahariduse tänast palet

Sel reedel, 28. oktoobril arutletakse teoloogia- ja religiooniuuringute üle Tartu ülikoolis ja tähistatakse usuteaduskonna taasavamise 25. aastapäeva seminariga „Teoloogiaharidusest Tartu ülikoolis – Schleiermacherist religiooniuuringuteni”.

Kirikuloo teaduri Priit Rohtmetsa sõnul toimus usuteaduskonna taasavamine 1991. aastal uue rahvusliku ärkamise harjal ja eestvedajateks olid nii ülikooli kui luterliku kiriku esindajad. „Ülikooli nõukogule esitasid selle taotluse professor Sulev Vahtre, Jaan Unt, Tõnu Luik, Hando Runnel ja Peeter Olesk argumendiga, et usuteaduskond peab ühe universitas’e juurde kindlasti kuuluma ning seega tuleb 1940. aastal nõukogude võimu poolt suletud teaduskond taastada,“ ütles ta.

Kuigi ülikooli struktuur on praeguseks muutunud ja senisest väikseimast teaduskonnast on saanud instituut, on usuteadlaste identiteet säilinud. „Oleme üks oluline osa ülikooli humanitaarvaldkonnast. Oleme suutnud koolitada arvestatava hulga teolooge, kes juhivad eesti päevalehti, on riigiametnikud, tõlkijad, vaimulikud,“ tõdeb Rohtmets.

Taasavamise aastapäevale pühendatud seminari eesmärk on näidata, kuhu on teoloogiaharidus arenenud, kui palju mitmekesisemaks see on muutunud ning kuidas on kohanetud tänapäeva maailmaga.

Tartu ülikooli taasavamisel 1802. aastal oli teoloogiastuudium väga praktilise suunaga, peamine eesmärk oli koolitada praktiseerivaid vaimulikke. Praegu on ülikoolis kiriklikuma ja konventsionaalsema teoloogia suuna kõrval ka religiooniuuringute suund, mis on Rohtmetsa sõnul rohkem võrdlev ja käsitleb protsesse, mis on käimas laias maailmas. „Ühiskonnaga dialoogis olek on meile oluline. Hoiame kätt pulsil, et suudaksime ühiskonnale selgitada meil ja mujal toimuvaid protsesse ja osaleda rahvusvahelises teaduselus. Meie õppejõud ja teadlased osalevad aktiivselt diskussioonis ühiskonnas toimuva üle,“ avab Rohtmets Tartu ülikooli usuteaduskonna tänast palet.

Seminar algab kell 16.30 Tartu ülikooli aulas, ettekannetega esinevad Aira Võsa, Thomas-Andreas Põder ning Anu Põldsam. Paneeldiskussioonis osalevad Marju Lepajõe, Toivo Pilli, Ain Riistan, Tauri Tölpt ning Marko Tiitus.

Aastapäeva pidustuste raames külastatakse ka õppejõudude haudu Raadi kalmistul ning kell 15 toimub oikumeeniline palvus Tartu Jaani kirikus. Päev lõpeb piduõhtuga Eesti Üliõpilaste Seltsi majas. Oodatud on nii vilistlased kui sõbrad, registreerimisinfo on usuteaduskonna kodulehel.

Lisainfo: Priit Rohtmets, kirikuloo teadur, priit.rohtmets@ut.ee
Urmas Nõmmik, Vana Testamendi ja semitistika dotsent, 737 5965, urmas@nommik@ut.ee

Kadri Kunnus
Tartu Ülikooli avalike suhete peaspetsialist
Tel: +(372) 737 5509
Mob: +(372) 50 70 963