Uuring: ettevõtete ja ülikoolide ühistegevus viiks efektiivsema praktikakorralduseni

Kuidas teha nii, et kõik osapooled saaksid uusi teadmisi läbi teadmiste jagamise? Tegu on võtmeküsimusega üliõpilaste praktika, ülikoolide ja ettevõtete  koostöö ning loodetava teadmussiirde analüüsimisel, mille üle arutletakse täna Tartu ülikooli Tallinna esinduses tudengite praktikat käsitleva TIPS uuringu esitlusel.

Täna kell 10-12 TÜ Tallinna esinduse (Teatri väljak 3) ruumis 311 esitletava TIPS alamuuringu 4.2 "Praktika: võimalused ning barjäärid ettevõtete ja ülikoolide vaatenurgast" tulemuste tutvustamisel ühendatakse 194 ettevõtte esindaja, 418 praktikandi ning 24 kõrgkoolipoolse praktikakorraldaja arvamusi kahe osapoole koostööst.

Tulemuste alusel tehakse ettepanekuid, mille alusel riigi, ülikoolide ja praktikabaaside esindajad saaksid koostööd ja teadmiste vahetamist tõhusamalt korraldada. 

 „Ettevõtete ja ülikoolide koostöö üheks edasiviivaks jõuks on see, et osalised sooviksid ja oleksid ka valmis ühistegevuseks. Selles uurimuses tuuakse välja, millised barjäärid ja võimalused seostuvad osaliste motivatsiooni ja võimekusega,“ ütles uuringu eestvedaja Maaja Vadi. „Ka analüüsitakse konkreetsemalt ühte poliitikameedet – innovatsiooniosakut – ning vaadatakse, kuidas see paistab läbi ettevõtete arvamuste ning kas need arvamused seostuvad ka ettevõtete majandustulemustega.“

Uuringut esitlevad TIPS programmi esindajad, Tartu ülikooli juhtimise professor Maaja Vadi, TÜ juhtimise lektor Merike Kaseorg ja TÜ magistrant Lee Pukkonen.

Kõik huvilised on oodatud. Loe lähemalt TIPS koduleheküljelt.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika seireprogramm TIPS on Euroopa sotsiaalfondist rahastatav programm, mida viib ellu Tartu ülikool koostöös Tallinna tehnikaülikooliga. Programmi eesmärgiks on viia läbi teadusuuringuid, mis hindavad seniseid teadus- ja arendustegevuse toetusmeetmeid ning kajastavad perspektiivis riigile oluliseks kujunevaid, tulevikku vaatavaid teemasid.

Lisainfo: Uku Lilleväli, TIPS programmi koordinaator, tel: 56661999; e-post uku.lillevali@gmail.com.

Egle Merbach
TÜ avalike suhete peaspetsialist
Tel: +(372) 737 5509
Mob: +(372) 58 6686 77