Skip to main content

Hargettevõtete programm

Tartu Ülikool pakub oma teadlastele ja üliõpilastele kuni 10 000 euro väärtuses teadusmahuka ettevõtte arendamise programmi.

Programm koosneb kuuekuulistest etappidest ja kestab kuni kolm aastat. Selle aja jooksul aitavad tempot hoida ja ettevõtte arenguga edasi liikuda mentorid eri valdkondadest.

Programmist saad:

  • Koolitused
  • Ärimentorid
  • Laborite ressursid
  • Intellektuaalomandi hindamine
  • Turundus
  • Rahastusvõimalused

Keda me programmi ootame?

Ootame programmis osalema Tartu Ülikooli teadlaseid, töötajaid ja üliõpilasi, kellel on idee teadusmahuka rakenduse või kiiresti laiendatava äri kohta.

Pärast programmi läbimist saab alustada edukat tegevust turul või jätkata ettevõtte arendamist mõnes paljudest Tartu või muu Eesti inkubaatoritest. Meil on partlerlussuhted enamike inkubatsioonitegevust pakkuvate asutustega ning me saame kaasa aidata programmidesse kandideerimisel.

Programmi järgmise vastuvõtuni on veel

Kandideeri programmi

Programmi ürituste kalender

Programmis osalejad

Programmi mentorid

Hargettevõtted on aktiivsed ülikooli partnerid

Tartu Ülikooli hargettevõte on äriühing, mis kokkuleppel ülikooliga soovib esile tuua oma seost ülikooliga äritegevuse arendamiseks ning mille asutajateks ja/või osanikeks on ülikooli haldusettevõte  ja/või selle TÜ töötajad/üliõpilased ja mis kasutab oma tegevuses ülikooli intellektuaalset kapitali ja/või infrastruktuuri. Intellektuaalse kapitalina käsitletakse teadmisi, informatsiooni, intellektuaalset omandit, kogemusi jms. 

Hargettevõtteks võib saada iga ettevõte, mis neile kriteeriumitele vastab. See annab ettevõttele võimaluse kasutada ülikooli kaubamärki ja tõsta enda toodete ja teenuste usaldusväärsust viitega teaduspõhisusele. 

Soovime oma hargettevõtetelt aktiivset partnerlust, mille sisuks on lisaks jagatud teadmistele ka ülikooli põhitegevusi - õpet ja teadust - toetavad tegevused. Koostöö sujumiseks anname igale hargettevõttele ülikooli poolt kliendihalduri, kes aitab ettevõtte ja ülikooli soove ühildada.

Meie hargettevõtete käive on üle 50 miljoni euro

#ettevõtlus
SBC

Science Base Camp - põhjamaade suurim investorvalmiduse päev

Jaga
25.01.2022
Jaga
24.01.2022
#ettevõtlus #ülikoolist
ATI_Talve_värvid (Simo Sepp)

Delta keskuse sünnipäeva tähistatakse tulevikku vaatavate veebiettekannetega 

Jaga
21.01.2022