Skip to main content

Teadus Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis tehakse teadustööd humanitaarteaduste ja kunstide, sotsiaalteaduste, meditsiiniteaduste ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnas. 31 instituudis töötab enam kui 1000 teadlast. Siin sünnib tipptasemel teadus, mis aitab rahvusvahelises koostöös kaasa kestlikule arengule, innovatsioonile, keelte ning loodus- ja kultuurikeskkonna mitmekesisuse hoidmisele.

Teadus arvudes

Teadusvaldkonnad

Tippteadus

Teadlaskarjäär

Doktoriõpe

Teadus ühiskonna hüvanguks

Tartu Ülikool on ühiskonna arengu nõunik. Otsime teaduspõhiseid lahendusi keerulistele sõlmküsimustele. Hoolitseme rahvusteaduste arengu eest ning aitame uutel teadmistel jõuda ühiskonna teenistusse. Ärgitame nii laste kui ka täiskasvanute teadushuvi ja toetame andekate arengut.

Teaduspõhise ühiskonna kujundamine

Rahvusteaduste professuurid

Teadushuvi kasvatamine

#teadus

Tartu Ülikooli Covid-19 uuringud

Koroonaviiruse mõju ei piirdu ainult tervise kaotusega, vaid puudutab kõiki eluvaldkondi alates rahvatervisest ning lõpetades tagajärgedega majandusele ja keskkonnale.

Jaga
01.12.2021
#teadus

Teadus kestliku arengu heaks. Eesti aastal 2035

Kuidas saab Tartu Ülikool olla suunanäitaja, et ka aastal 2035 oleks Eesti riik, kus igaüks meist tahab elada? Eesti riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ tegeleb tulevikusihtide seadmise

Jaga
06.12.2021
#teadus

Rahvusvaheliselt mõjukas teadus

Tartu Ülikool kuulub 14 teadusvaldkonnas 1% maailmas enim viidatud teadusasutuste hulka. Oleme olnud Eesti edukaim Euroopa teadusruumi (ERA) õppetoolide asutaja.

Jaga
29.11.2021
#teadus

Teaduseetika

Tartu Ülikooli teadustöö lähtub hea teadustava põhimõtetest. Hea teadustava kirjeldab, millist käitumist teadlastelt oodatakse ning missugune on teadusasutuse vastutus hea teaduse tagamisel, aidate

Jaga
17.11.2021

Koroonaviiruse levimuse uuring "Covid-19 aktiivne seire"

24.11.2021
#teadus #uudis
Jaanuarist veebruarini viib Tervise Arengu Instituut (TAI) koos Tartu Ülikooliga ellu kolmanda ja ühtlasi viimase küsitluslaine ulatuslikus Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringus. Kolme lainena ena…
Jaga
21.01.2022
#teadus #uudis #meist mujal
Eile allkirjastati Eesti teaduste akadeemias lepingud aastateks 2022–2024 valitud uurija-professorite ametikohtade avamiseks. Tartu Ülikoolist alustavad Teaduste akadeemia uurija-professoritena teadu…
Jaga
19.01.2022
#teadus #uudis
„Värske teaduse“ rubriik annab regulaarselt vihjeid eri teadusvaldkondade huvitavamate uurimisteemade kohta. Sotsiaalteadused Naised kipuvad liigselt sööma negatiivsete, mehed positiivsete emot…
Jaga
19.01.2022
#teadus #uudis
Kui Arno isaga arvuti ette jõudis, olid veebitunnid juba alanud. Just nii võiks alata „Kevade“, kui Oskar Luts oleks selle kirjutanud eelmisel või üle-eelmisel kevadel, mil koolis käimine asendus näd…
Jaga
18.01.2022

Kuula teadlast: raadiosaade „Kuue samba taga“

20.01.2022

Üritused