Ettepanek teenetemärgiga tunnustamiseks

Tartu Ülikooli senati 20. detsembri 2019. aasta istungil vastu võetud tunnustamise korra järgi võivad kõik ülikooli liikmed teha teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid.

Ettepanekuid võib esitada aasta läbi, kuid selleks, et senat ja rektor jõuaksid oktoobri lõpuks tunnustamisotsuse teha, tuleb ettepanek esitada hiljemalt 20. septembriks.

Palun kirjeldage oma ettepanekus teeneid, mille eest tuleks isikule teenetemärk anda. Samale inimesele teist korda sama teenetemärki ei anta.

Esitatud kandidaat kuulub ülikooli liikmeskonda: *
Ülikooli liikmeskonna moodustavad ülikooli nõukogu liikmed, rektor, üliõpilased, töötajad, arst-residendid, emeriitprofessorid, emeriitdotsendid, audoktorid ja auliikmed.
Kirjeldage võimalikult täpselt ja kokkuvõtlikult isiku teeneid, mille eest ülikool peaks teda tunnustama.
Sellele aadressile saadetakse kinnitus ettepaneku laekumise kohta. Kui kinnitust ei tule, on ettepanek jäänud tehnilise vea tõttu esitamata ja see tuleb esitada uuesti. Kontrollige, ega kinnituskiri ole läinud rämpsposti kausta.