Skip to main content

Väärikate ülikool

Täpsem info väärikate ülikooli loenguprogrammide toimumise kohta 2022. aasta kevadsemestril avaldatakse 20. jaanuaril. Seni palume vaadata videoloenguid ja osaleda veebiseminaridel Zoomi keskkonnas, mida on võimalik ka järele vaadata. Oma kodukohas toimuva programmi kohta saate lähemat teavet programmijuhilt.


Image

Tartu Ülikooli väärikate ülikool alustas oma tegevust 2010. aastal Pärnus ja Tartus. Täna toimuvad väärikate ülikooli programmid üle Eesti: Tartus, Tallinnas (eesti ja vene keeles), Pärnus, Viljandis, Narvas (vene keeles), Valgas, Kuressaares, Türil, Keilas, Põlvas, Elvas ja Võrumaal. Loengutel ja seminaridel käsitletakse silmaringi laiendavaid ja aktuaalseid teemasid. Osalema on oodatud kõik avatud mõttemaailmaga huvilised vanuses 50+ (Tallinnas 60+). Kõik õppijad, kes on osalenud vähemalt 75% loengutel, saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe tõendi. Registreerumiseks palume kontakteeruda vastava programmi juures toodud telefonil või e-posti aadressil.

Väärikate ülikooli programme toetavad Haridus- ja Teadusministeerium, kohalikud omavalitsused ja eraettevõtjad.

Jaga
18.01.2022
#täiendusõpe
moocid, vaba juurdepääsuga kursused

MOOC

Jaga
11.01.2022
#õppimine #rahvusvaheline #täiendusõpe #teadus
Erasmus üleilmne
Jaga
22.12.2021