Zooloogilised kogud

Vanemuise 46
51003 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
Villu Soon
zooloogia teadur
PhD (zooloogia)
+372 5310 1601
Vanemuise 46-117
Mati Martin
zoosüstemaatika peaspetsialist 0,5 k
knd (bioloogia)
Vanemuise 46-117