5.11. Hankeosakond
Töötajaid : 5 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.    Muud tulud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
4.    Tulud üldfondist 17 160 171 600 21 493 193 093 193 093 100,0 210 253 191 323 91,0
Tulud kokku 17 160 171 600 21 493 193 093 193 093 100,0 210 253 191 323 91,0
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0 136 388 0 136 388 136 388 145 204 106,5 -8 816  
   1.1. Palgakulud 0 101 934 0 101 934 101 934 108 897 106,8 -6 963  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0 33 638 0 33 638 33 638 35 447 105,4 -1 809  
   1.3. Töötuskindlustus 0 815 0 815 815 859 105,4 -44  
2. Koolitus ja lähetused 0 3 500 0 3 500 3 500 1 394 39,8 2 106  
3. Kantselei- ja majanduskulud 17 160 10 000 21 493 48 653 48 653 24 007 49,3 24 646  
5. IT kulud 0 3 142 0 3 142 3 142 4 861 154,7 -1 719  
5.1. IT kulud 0 2 000 0 2 000 2 000 3 263 163,1 -1 263  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 1 142 0 1 142 1 142 1 598 139,9 -456  
6. Transpordikulud 0 2 000 0 2 000 2 000 0 0,0 2 000  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 1 000 0 1 000 1 000 670 67,0 330  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 000 5 591 111,8 -591  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 0 *** 0  
9.2. Muud tegevuskulud 0 5 000 0 5 000 5 000 5 591 111,8 -591  
10. Ruumide kulud 0 10 570 0 10 570 10 570 9 598 90,8 972  
10.1. Ruumide kulud 0 500 0 500 500 115 23,0 385  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 10 070 0 10 070 10 070 9 483 94,2 587  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 0 0 0 0 0 *** 0  
Kulud kokku 17 160 171 600 21 493 210 253 210 253 191 323 91,0 18 930