3.1. Humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 
Töötajaid : 501 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 396,85
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.1. Tegevustoetus
1.1.1. Õppetöö tegevustoetus 482 385 8 693 208 229 322 8 922 530 8 922 530 100,0 9 404 915 8 995 919 95,7
1.1.2. Doktoriõppe tulemustasu 0 245 520 0 245 520 245 520 100,0 245 520 245 520 100,0
1.2. Tasuline tasemeõpe 0 180 000 3 600 183 600 230 666 125,6 230 666 203 213 88,1
1.3. Täiendusõpe 69 880 230 000 -43 000 187 000 189 165 101,2 259 045 237 579 91,7
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 98 703 350 000 96 000 446 000 623 275 139,7 721 978 458 934 63,6
1.5.2. Välistoetused 119 634 200 000 -27 600 172 400 162 244 94,1 281 878 128 354 45,5
1.5.3. Tõukefondid -406 644 996 900 93 655 1 090 555 1 298 161 119,0 891 517 1 489 187 167,0
Kokku tulud õppetegevusest 363 957 10 895 628 351 977 11 247 605 11 671 562 103,8 12 035 519 11 758 707 97,7
2.    Tulud teadustegevusest                  
2.1. Institutsionaalsed uurimistoetused 109 609 606 807 -10 517 596 290 596 290 100,0 705 899 647 331 91,7
2.2. Baasfinantseerimine 508 729 1 741 414 675 646 2 417 060 2 417 060 100,0 2 925 789 2 331 309 79,7
2.3. ETAg-i personaalsed uurmistoetused 79 112 900 000 180 180 1 080 180 1 137 884 105,3 1 216 996 1 084 066 89,1
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 82 846 430 000 -123 200 306 800 596 772 194,5 679 618 349 607 51,4
2.4.2. Välistoetused 54 558 270 000 71 716 341 716 358 966 105,0 413 524 320 508 77,5
2.4.3. Tõukefondid -105 323 606 000 -46 218 559 782 595 656 106,4 490 333 792 509 161,6
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 106 662 90 000 51 635 141 635 92 491 65,3 199 153 246 119 123,6
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 836 193 4 644 221 799 242 5 443 463 5 795 118 106,5 6 631 311 5 771 450 87,0
3.   Muud tulud 57 419 100 000 30 500 130 500 87 447 67,0 144 866 70 391 48,6
6.   Valdkonna arengufond 17 611 0 19 642 19 642 36 414 185,4 54 025 30 437 56,3
6.  Instituudi arengufond 54 895 0 116 975 116 975 246 012 210,3 300 907 181 762 60,4
6.   Eraldis valdkonna arengufondi 0 0 -19 642 -19 642 -19 244 98,0 -19 244 -19 244 100,0
6.   Eraldis instituudi arengufondi 0 0 -116 975 -116 975 -246 012 210,3 -246 012 -246 012 100,0
Tegevustulud kokku 1 330 074 15 639 849 1 181 719 16 821 568 17 571 298 104,5 18 901 372 17 547 490 92,8
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 119 000 12 332 653 1 322 626 13 774 279 14 331 441 13 980 251 97,5 351 191  
1.1. Palgakulud 0 8 390 354 271 295 8 661 649 9 009 584 8 919 688 99,0 89 895  
1.2. Sotsiaalmaksud 0 2 768 817 89 527 2 858 344 2 973 162 2 894 820 97,4 78 342  
1.3. Töötuskindlustus 0 67 123 2 170 69 293 72 077 69 560 96,5 2 517  
1.4. Sihtstipendiumid 113 000 350 000 959 633 1 422 633 1 474 867 1 389 323 94,2 85 544  
1.5. Riiklik doktorantide toetus 6 000 756 360 0 762 360 801 752 706 860 88,2 94 892  
2. Koolitus ja lähetused 20 000 410 000 5 477 435 477 452 866 446 694 98,6 6 173  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1 148 074 670 000 -140 498 1 677 576 1 769 552 796 553 45,0 972 999  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 17 000 280 000 13 401 310 401 317 463 336 632 106,0 -19 169  
5. IT kulud 12 000 246 000 3 850 261 850 272 365 287 043 105,4 -14 678  
5.1. IT kulud 12 000 130 000 7 850 149 850 155 361 167 613 107,9 -12 252  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 116 000 -4 000 112 000 117 003 119 430 102,1 -2 426  
6. Transpordikulud 0 65 000 358 65 358 67 226 51 054 75,9 16 172  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 1 000 210 000 38 250 249 250 254 870 298 540 117,1 -43 670  
8. Investeeringud põhivarasse 9 000 35 000 0 44 000 46 282 45 000 97,2 1 282  
9. Muud tegevuskulud 4 000 26 000 9 633 39 633 41 599 -13 654 -32,8 55 253  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 3 000 10 000 5 000 18 000 19 069 -32 241 -169,1 51 310  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 16 000 4 633 21 633 22 531 18 587 82,5 3 943  
10. Ruumide kulud 0 1 031 912 -71 393 960 519 1 001 320 932 975 93,2 68 345  
10.1. Ruumide kulud 0 260 000 -17 481 242 519 248 334 223 603 90,0 24 731  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 771 912 -53 912 718 000 752 986 709 372 94,2 43 615  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 333 283 16 333 299 346 387 386 403 111,6 -40 016  
Tegevuskulud kokku 1 330 074 15 639 849 1 181 719 18 151 642 18 901 372 17 547 490 92,8 1 353 882