5.6. Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2019
Täidetud ametikohti : 12,55  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest                  
1.5. Õppetegevuse toetused                  
1.5.1. Siseriiklikud toetused 0 24 000 0 24 000 0 0,0 0 0 0,0
1.5.2. Välistoetused 0,0 0 0 0 0 *** 0 0 0,0
1.5.3. Tõukefondid -49 463 200 000 0 200 000 54 318 27,2 4 855 4 871 100,3
Kokku tulud õppetegevusest -49 463 224 000 0 224 000 54 318 24,2 4 855 4 871 100,3
2. Tulud teadustegevusest                  
2.2. Baasfinantseerimine 44 908 0 0 0 0 *** 44 908 44 908 100,0
2.4. Teadus- ja arendustegevuse toetused                  
2.4.1. Siseriiklikud toetused 0 0 0 0 2 757 *** 2 757 2 757 100,0
2.4.2. Välistoetused -22 811 10 000 0 10 000 28 838 288,4 6 026 16 416 272,4
2.4.3. Tõukefondid -17 934 103 300 0 103 300 79 946 77,4 62 011 107 474 173,3
2.5.Teadus- ja arendustegevuse teenuslepingud                  
2.5.1. Siseriiklikud lepingud 49 940 70 000 0 70 000 64 037 91,5 113 977 61 456 53,9
2.5.2. Välislepingud 0 0 0 0 0 *** 0 0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 54 102 183 300 0 183 300 175 578 95,8 229 680 233 011 101,5
3.  Muud tulud 0 0 0 0 6 000 *** 6 000 720 12,0
4.  Tulud üldfondist 49 681 585 200 0 585 200 585 200 100,0 634 881 545 335 85,9
Tulud kokku 54 321 992 500 0 992 500 821 096 82,7 875 416 783 937 89,6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 26 800 643 946 -10 000 660 746 541 009 448 586 82,9 92 423  
   1.1. Palgakulud 20 000 481 275 -7 474 493 801 404 312 347 015 85,8 57 296  
   1.2. Sotsiaalmaksud 6 600 158 821 -2 466 162 954 133 423 99 166 74,3 34 256  
   1.3. Töötuskindlustus 200 3 850 -60 3 990 3 274 2 404 73,4 870  
   1.4. Sihtstipendiumid 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
2. Koolitus ja lähetused 0 53 000 0 53 000 42 990 25 549 59,4 17 441  
3. Kantselei- ja majanduskulud -14 880 41 000 0 26 120 18 376 112 232 610,8 -93 856  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 20 000 0 0 20 000 20 000 -5 005 -25,0 25 005  
5. IT kulud 3 000 21 600 0 24 600 20 520 21 411 104,3 -891  
5.1. IT kulud 3 000 16 000 0 19 000 15 978 17 885 111,9 -1 907  
5.2. IT kulud (sisekäive) 0 5 600 0 5 600 4 542 3 526 77,6 1 016  
6. Transpordikulud 0 11 300 0 11 300 9 166 2 554 27,9 6 612  
7. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0 64 580 0 64 580 52 382 26 007 49,6 26 375  
8. Investeeringud põhivarasse 0 0 0 0 0 0 0,0 0  
9. Muud tegevuskulud 1 000 5 000 0 6 000 5 056 2 530 50,1 2 525  
9.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0 0 0 0 0 33 0,0 -33  
9.2. Muud tegevuskulud 1 000 5 000 0 6 000 5 056 2 497 49,4 2 558  
10. Ruumide kulud 0 33 094 0 33 094 26 844 14 876 55,4 11 968  
10.1. Ruumide kulud 0 10 000 0 10 000 8 111 616 7,6 7 495  
10.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0 23 094 0 23 094 18 732 14 260 76,1 4 473  
11. Kesksete kaudsete kulude katmise eraldis 0 43 980 0 43 980 35 673 26 477 74,2 9 196  
Tegevuskulud kokku 35 920 917 500 -10 000 943 420 772 016 675 218 87,5 96 798  
Üleülikoolilised tegevusprojektid  
Intellektuaalomandi kaitse 18 401 75 000 10 000 103 401 103 401 108 719 105,1 -5 318  
Kulud kokku 54 321 992 500 0 1 046 821 875 416 783 937 89,6 91 480