KAPITALIEELARVE              
               
Seis 31.12.2019            
LAEKUMISED (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Laekumine % Jääk
täpsustus eelarve
      1.1. Laekumine põhieelarvest 0 7 256 706 0 7 256 706 7 256 706 100,0 0
      1.2. Investeerimislaen 0 8 700 000 0 8 700 000 0 0,0 -8 700 000
      1.3. Finantstulud 0 7 211 0 7 211 20 218 280,4 13 007
      1.4. Tartu linn 0 0 0 0 100 000 0,0 100 000
      1.5.Tõukefondid (Delta) -9 936 361 5 500 000 0 15 436 361 12 186 361 78,9 -3 250 000
     1.6. Kinnisvara müük 0 0 0 0 16 034 0,0 16 034
     1.7. Laekumine Üliõpilaskülast 0 700 000 0 700 000 700 000 100,0 0
     1.8. Muud tulud 0 852 989 0 852 989 977 880 114,6 124 891
LAEKUMISED KOKKU -9 936 361 23 016 906 0 32 953 267 21 257 199 64,5 -11 696 068
               
KULUD (euro) Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Ülekanded % Jääk
täpsustus eelarve
1. Laenude teenindamine ja kustutamine              
        1.1. Laenude kustutamine 0 4 472 966 0 4 472 966 4 472 931 100,0 35
        1.2. Laenuintresside ja teenustasude tasumine 0 253 940 0 253 940 166 662 65,6 87 278
Kokku 0 4 726 906 0 4 726 906 4 639 592 98,2 87 314
               
2. Investeeringud  objektidele              
2.1.   Õppehoone "Delta" 13 486 155 11 400 000 0 24 886 155 20 384 969 81,9 4 501 186
2.2.   Ujula 4 (Juurdeehitus) 593 838 1 190 000 0 1 783 838 1 657 776 92,9 126 061
         2.3.  Struve 1 (Raamatukogu) -590 116 1 400 000 0 809 884 302 851 37,4 507 033
2.4.   Ravila 19 (Biomeedikum) 285 786 0 0 285 786 218 986 76,6 66 800
2.5.   Pärnu kolledž 150 000 0 0 150 000 7 824 5,2 142 176
         2.6.   Botaanikaaed 83 517 80 000 0 163 517 108 714 66,5 54 802
         2.7.   Liivi 2 150 184 500 000 0 650 184 82 430 12,7 567 754
         2.8.   Viljandi kolledži "Vilma maja"   0 120 000 0 120 000 42 659 35,5 77 341
         2.9.   Vanemuise 46  150 000 820 000 0 970 000 92 542 9,5 877 458
         2.10.  Jakobi 5 75 000 500 000 0 575 000 8 271 1,4 566 729
2.11.  Narva kolledži üliõpilaselamu 1 199 672 2 180 000 0 3 379 672 1 307 167 38,7 2 072 506
2.12.  Narva mnt 89 (üliõpilaselamu) 69 395 0 0 69 395 69 395 100,0 0
2.13.  Ülikooli ajaloomuuseum 142 131 100 000 0 242 131 235 265 97,2 6 866
         2.14.  Delta keskuse ettevõtlusmaja -315 106 0 0 -315 106 3 410 797 -1082,4 -3 725 903
Kokku 15 480 455 18 290 000 0 33 770 455 27 929 646 82,7 5 840 809
               
KULUD KOKKU 5 544 094 23 016 906 0 38 497 361 32 569 238 84,6 5 928 123